Bent u klaar voor de Food Safety Modernization Act 2024?

 • Door Domino Printing Sciences
 • juni 17, 2024
 • Drankenindustrie
 • Voedingsmiddelen
Contact

Elk jaar lopen zo'n 48 miljoen mensen in de VS voedselvergiftiging op, met als gevolg ongeveer 128.000 ziekenhuisopnames en 3.000 sterfgevallen. Deze cijfers hebben grote gevolgen voor de volksgezondheid, die grotendeels voorkomen kunnen worden met de juiste traceerbaarheidsmaatregelen.

Door voedsel overgedragen ziekten in de VS

Met de nieuwste herziening van de Food Safety Modernization Act (FSMA) hoopt de FDA de voedselveiligheid in de VS drastisch te verbeteren. Door datagestuurde transparantie en verantwoording binnen de voedselketen te verbeteren, wordt de focus verschoven naar preventie van aan voedsel gerelateerde ziekten.

Wat is FDA's traceerbaarheidsregel in FSMA 2024?

In sectie 2024 van de Food Safety Modernization Act (FSMA 2024), "Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods" [Vereisten voor aanvullende traceerbaarheidsgegevens voor bepaalde voedingsmiddelen] heeft de FDA registratievereisten voor traceerbaarheid toegevoegd voor bedrijven die bepaalde risicovolle voedselproducten produceren, verwerken, verpakken of opslaan.

Welke voedselbedrijven moeten aan FSMA 2024 voldoen?

FSMA 2024 geldt voor alle bedrijven die voedingsmiddelen produceren, verwerken, verpakken of opslaan die op de voedseltraceerbaarheidslijst staan. Volgens de wetgeving moeten bedrijven buiten de VS die producten verwerken voor eindconsumptie binnen de VS ook aan traceerbaarheidsvereisten voldoen, net als bedrijven die in de VS zijn gevestigd.

De lijst hieronder is een overzicht van de soorten verse producten en ingrediënten op de voedseltraceerbaarheidslijst:

 • Kaas
 • Verse, onbewerkte eieren
 • Notenboter
 • Verse groenten en fruit
 • Vis, schelp- en schaaldieren
 • Kant-en-klare salades

De volledige voedseltraceerbaarheidslijst is rechtstreeks bij de FDA beschikbaar.

De VS importeert 15% van de totale voedselvoorziening

Wat zijn de belangrijkste vereisten van FSMA 2024?

FSMA 2024 bepaalt dat bedrijven gegevens moeten bijhouden en verwerken in verband met Critical Tracking Events (CTE's). CTE's verwijzen naar stadia binnen de leveringsketen waar de kans op voedselveiligheidsincidenten het grootste is. Door deze Events te volgen, is het mogelijk om de bron van de verontreiniging of problemen met de voedselveiligheid of kwaliteit vast te stellen die zich mogelijk tijdens het voedseltraject van boer tot bord voordoen. Bij een incident kan er dan snel worden gereageerd.

De CTE's waarbij gegevens verzameld moeten worden, zijn onder meer:

 • Het oogsten en koelen van verse producten voordat ze gedistribueerd worden
 • De eerste verpakking van voedingsmiddelen om ze transportklaar te maken
 • Verzending en ontvangst van voedingsmiddelen in elk stadium van de leveringsketen
 • Het stadium waarin onbewerkte ingrediënten tot gebruiksklare producten worden verwerkt

Bedrijven moeten een register met Key Data Elements (KDE's) gaan bijhouden. Welke informatie dat precies is, verschilt per CTE. Batchcodes voor traceerbaarheid zullen echter een centrale rol spelen in de voorgestelde vereisten, wat helpt om voedingsmiddelen op hun traject binnen de leveringsketen te identificeren.

Een uitgebreide lijst met vereiste specifieke gegevenselementen voor elke CTE is rechtstreeks bij de FDA beschikbaar.

Organisaties waarop dit betrekking heeft, moeten systemen hebben om bij elke CTE gegevens te verzamelen. Al die gegevens moeten worden gedeeld met partners in de leveringsketen en twee jaar worden bewaard nadat een voedingsmiddel is verkocht of gedistribueerd. Alle traceerbaarheidsinformatie moet, indien vereist, binnen 24 uur na het verzoek in elektronisch formaat beschikbaar worden gesteld aan de FDA. Niet-naleving kan leiden tot civiele rechtsprocedures tot en met strafrechtelijke vervolging.

Wat is de tijdlijn voor naleving van FSMA 2024?

FSMA 2024 werd officieel van kracht in januari 2023. Organisaties hebben drie jaar de tijd om aan de voorschriften te voldoen, met als definitieve deadline 20 januari 2026. Deze verlenging biedt ruimte om uitgebreide voorbereidingen te treffen en traceerbaarheidsoplossingen binnen de hele leveringsketen te implementeren.

Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de nalevingsdatum voor FSMA2024?

Bedrijven kunnen met hun traceerbaarheidsregistratie aan de FSMA 2024-richtlijnen voldoen door alle noodzakelijke KDE's te verzamelen en deze gegevens te registreren als onderdeel van bredere codeer- en markeeractiviteiten. De precieze vereisten zullen verschillen afhankelijk van de specifieke productsoort. Bedrijven moeten ook de volledige lijst met KDE's raadplegen die door de FDA is gepubliceerd.

De eerste stap is vaststellen waar in de leveringsketen gegevens niet worden geregistreerd en samenwerken met de aanwezige partners om dat wel te doen. Voor de gegevensregistratie zijn meerdere systemen nodig die met elkaar communiceren. Bedrijven moeten daarom kiezen voor codeer- en markeersystemen die interconnectiviteit tussen andere apparatuur mogelijk maken. Bedrijven moeten in zee gaan met partners die flexibele mogelijkheden bieden en industriestandaarden voor gegevensoverdracht gebruiken, zodat alle relevante softwarecomponenten en systemen gegevens binnen de hele leveringsketen kunnen volgen en registreren.

De volgende stap is om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke consumentenproduct via het printen van variabele data teruggekoppeld kan worden aan de gegevens waar de FDA om vraagt. Bedrijven voegen nu al variabele data toe aan producten en verpakkingen, zoals datumcodes. In sommige gevallen is er maar een kleine wijziging in de huidige codeer- en markeersystemen nodig om batchinformatie toe te voegen. Eén van de manieren om variabele data te implementeren, is via een scanbare 2D-barcode (of 2D-code), zoals een QR-code.

Hoewel een scanbare 2D-code geen vereiste van FSMA 2024 is, biedt het gebruik ervan bedrijven een aantal mogelijkheden. Bedrijven die FSMA-traceerbaarheidsgegevens willen opnemen in een QR-code powered by GS1 hebben de kans om naleving van de FSMA af te stemmen op het GS1-initiatief voor het accepteren van 2D-codes op verkooppunten.

Door meerdere verschillende initiatieven tegelijk te integreren, voorkomen bedrijven dat ze later aanvullende wijzigingen moeten doorvoeren. Daarnaast zijn 2D-codes beter bestand tegen beschadiging of aantasting binnen de leveringsketen. Een cijfer of letter kan door een klein vlekje al onleesbaar worden, maar een 2D-barcode kan nog steeds worden gelezen, zelfs als de barcode zelf iets beschadigd is.

Afstemming tussen de vereisten van FSMA 2024 en de internationale overstap naar 2D-codes op verkooppunten helpt merken om veranderingen te stroomlijnen en verdere verstoring te voorkomen. Het maakt het ook makkelijker voor bedrijven om producten binnen de leveringsketen te volgen en beschermt consumenten tegen het risico op door voedsel overgedragen ziekten – één van de belangrijkste doelen van FSMA 2024.

Door unieke productgegevens aan scanbare 2D-codes toe te voegen, kunnen bedrijven consumenten voorzien van aanvullende informatie. Denk aan automatische waarschuwingen over mogelijke voedselveiligheidsincidenten of terugroepacties van mogelijk onveilige voedingsmiddelen op het moment dat ze een code scannen.

Waar moeten bedrijven aan denken bij de implementatie van printoplossingen voor variabele data?

Bij de implementatie van printoplossingen voor variabele data moeten bedrijven ervoor zorgen dat de gekozen codeertechnologie de snelheid en doorvoer van een productielijn bijhoudt. Daarnaast moet de printkwaliteit goed genoeg zijn om scanbare 2D-codes te produceren. Maar dat is slechts één stukje van de puzzel.

Het belangrijkste waarmee bedrijven rekening moeten houden bij de implementatie van printoplossingen voor variabele data voor nalevingsdoeleinden: data moeten nauwkeurig zijn. Zijn ze dat niet, dan zijn alle inspanningen en implementatiekosten van de nieuwe systemen voor niets geweest. Menselijke fouten blijven een groot probleem in de internationale voedselwaardeketen. Alleen al in januari 2024 gaf de FDA opdracht tot 19 terugroepacties voor voedselproducten in de VS. Daarvan hielden er 18 verband met niet-vermelde allergenen door etiketteerfouten.

Bij de implementatie van printoplossingen voor variabele data staat nauwkeurigheid van gegevens centraal. Handmatige taken elimineren is de eenvoudigste manier om menselijke fouten bij de gegevensinvoer te voorkomen. Bedrijven moeten een gesloten codeer- en controlesysteem overwegen om ervoor te zorgen dat de informatie in een scanbare 2D-code correct is bij het printen en effectief kan worden gescand – binnen de leveringsketen en door de eindconsument.

Bedrijven doen er goed aan om met een vertrouwde leverancier van printoplossingen voor variabele data samen te werken. Deze kan een compleet, gesloten codeer- en controlesysteem leveren en naadloze naleving van FSMA 2024 en toekomstige traceerbaarheidseisen mogelijk maken.

Lees hier meer over Domino's gesloten printoplossingen voor variabele data.

MEER INFORMATIE NODIG?

Ontdek vandaag nog hoe Domino uw bedrijf van dienst kan zijn Contact

Featured Articles