Een wendbare leveringsketen realiseren

  • Door Auteur
  • januari 22, 2021
  • Algemeen
  • Kennisartikelen
Contact

De veerkracht van de leveringsketen is nog nooit zo belangrijk geweest. De wereldwijde markten kunnen op elk moment veranderen, vaak als gevolg van dramatische verschuivingen in de vraag van de consument en de beschikbaarheid van producten. Dit was onlangs nog te zien in de beperking van het aanbod van componenten als gevolg van de wereldwijde lockdown. Deze plotselinge veranderingen in de vraag kunnen gevolgen hebben voor fabrikanten in elke sector.

Het is onvermijdelijk dat detailhandelaren en consumenten verwachten dat fabrikanten dezelfde kwaliteit en verscheidenheid aan producten blijven leveren, ongeacht de veranderingen. Hierbij wordt vaak ook een groter assortiment SKU's gevraagd, bijvoorbeeld voor kleinere of bulkformaten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de productie en de verpakking, maar ook voor het end-to-end beheer van de leveringsketen, met name voor de traceerbaarheid verderop in de keten.

De COVID-19-pandemie heeft al aangetoond dat bedrijven met een flexibele leveringsketen, die bereid en in staat zijn om op dergelijke verschuivingen te reageren, veel voordeel kunnen behalen ten opzichte van hun concurrenten. Aangezien de gevolgen van de wereldwijde pandemie naar verwachting tot ver in 2021 zullen voortduren, is het voor veel bedrijven een prioriteit geworden om noodmaatregelen en flexibiliteit in de leveringsketen toe te voegen.

In dit artikel schetst Andy Barrett, Senior Product Manager bij Domino Printing Sciences, hoe codeerautomatisering een substantiële rol kan spelen in de flexibiliteit van de leveringsketen en - vooral in zulke onzekere tijden - fabrikanten in staat kan stellen om niet alleen concurrerend te blijven, maar de concurrentie mogelijk te overstijgen.

Andy Barratt Headshot Image

De leveringsketen in de schijnwerper

Verstoring van de leveringsketen is niets nieuws. Het is bekend dat weersomstandigheden, aardbevingen, explosies en zelfs het CO2-tekort van 2018 de normale goederen- en dienstenstroom hebben verstoord. De meeste bedrijven hebben een of andere vorm van noodplanning om het onverwachte op te vangen.

Het wereldwijde bereik en de lange duur van de COVID-19-pandemie heeft echter voor veel bedrijven ongekende uitdagingen met zich meegebracht. Prijzen variëren niet alleen van dag tot dag, maar in toenemende mate ook van uur tot uur, met name in de online retail. Hier is het volume enorm toegenomen omdat de toegang tot - en bemensing van - winkels moeilijk is geworden. Evenzo zijn doorlooptijden in een wereldwijde leveringsketen zeer moeilijk te voorspellen, wat een continue aanpassing van de productieschema's vereist.

De beperkte toegang tot grondstoffen en productverpakkingen tegen de achtergrond van enorm toegenomen vraag heeft fabrikanten nog meer onder druk gezet. Sommige grote voedsel- en drankleveranciers hebben moeite met het bemachtigen van etiketten, blikjes, flessen en andere verpakkingsmaterialen.

In reactie op deze uitdaging en om de vraag bij te houden, hebben sommige bedrijven hun processen gestroomlijnd door het aantal SKU's te beperken. Met minder productlijnen en zo min mogelijk maatwerk verbeteren zij de efficiëntie van de productielijn en zorgen zij voor effectiever beheer van hun leveringsketens. Anderen hebben getracht hun leveringsketens fundamenteel te herdefiniëren door near-shore en lokale leveranciers te zoeken voor zowel de primaire levering als noodlevering.

Veranderd gedrag van klanten

Tijdens de pandemie zijn ook de aankoopmodellen van klanten geëvolueerd, wat verdere aanpassingen in de productieactiviteiten noodzakelijk maakt.

Door de wereldwijde lockdown zijn veel mensen voor het eerst online aankopen gaan doen. Hierdoor zijn bedrijven genoodzaakt dynamisch te schakelen tussen fysieke vestigingen en e-commerce. Belangrijk is dat de verpakkingsvereisten voor e-commerce leveringen heel anders zijn dan voor standaard retail, bijvoorbeeld doordat producten in verschillende batchgroottes worden verzonden. Dat vereist aanpassing van zowel de codering als het end-of-line productieschema.

Nu we in een tweede golf van de pandemie terechtkomen, is het ook duidelijk dat consumenten geen haast hebben om terug te keren naar de winkelstraat. Dit wijst erop dat merken gedurende enige tijd op dynamische wijze een hybride verkoopmodel - en de daarmee samenhangende implicaties voor de verpakking - moeten beheren. Ook verwachtingen van de klant met betrekking tot productveiligheid en -hygiëne zorgen voor nieuwe trends binnen de productverpakkingen. Er is een ontwikkeling gaande die haaks staat op de verschuiving weg van plastic uit de afgelopen jaren. In Italië bijvoorbeeld worden verse groenten en fruit, die vroeger los werden verkocht, steeds vaker in flexibel plastic gewikkeld.

Nu de bezorgdheid over hygiëne de duurzaamheidsdoelstellingen vooralsnog overstijgt - een situatie die in de komende maanden al dan niet zal worden omgekeerd, aangezien veel regeringen 'groene' prikkels in werking stellen - moeten bedrijven wellicht verschillende verpakkingsoplossingen onderzoeken om aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen.

Wendbaarheid door automatisering

De economische belasting van de COVID-19-pandemie is ongekend. Van prijsschommelingen aan de aanbodzijde, nieuwe investeringen die nodig zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen, tot de noodzaak om over te schakelen op e-commerce of om productlijnen te stroomlijnen: elk van deze factoren heeft geleid tot aanzienlijke aanpassingen van bedrijfsmodellen wereldwijd.

Voor bedrijven die nog steeds afhankelijk zijn van traditionele, handmatige productieprocessen zijn de afgelopen maanden bijzonder lastig geweest. Het inbouwen van noodvoorzieningen, het dynamisch reduceren van SKU's en het beheren van de zich ontwikkelende mix van fysieke vestigingen en e-commerce betekent dat er dringende behoefte is aan controle.

De noodzakelijke niveaus van controle en wendbaarheid worden alleen bereikt door betrouwbare, herhaalbare processen te creëren die de efficiëntie verbeteren en het risico op dure fouten verminderen. Een van de manieren waarop fabrikanten dit kunnen realiseren is door coderen en markeren te automatiseren.

Om een recent voorbeeld te nemen: een bekende levensmiddelenfabrikant - die het coderen volledig heeft geautomatiseerd via SAP - was in staat met succes codeerfouten te elimineren en de productiviteit aanzienlijk te verhogen door de bijbehorende downtime, die normaal gesproken maar liefst twee uur per dag bedraagt, te elimineren. En een grote drankenproducent – waar gebreken in het codeerproces hadden geresulteerd in een terugroepactie die $40.000 kostte – heeft elke mogelijkheid op menselijke fouten geëlimineerd met de introductie van geïntegreerde automatisering. Zo wist het bedrijf productierisico's te beperken en de efficiëntie met 100% te verhogen.

Naast het beperken van het risico op codeerfouten en de bijbehorende downtime, kan codeerautomatisering fabrikanten ook voorzien van een volledige, naadloze communicatiestroom en opties voor meer zichtbaarheid en gegevensuitwisseling. Dit kan leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering en meer controle en wendbaarheid bij het omgaan met veranderingen in de vraag of bij het schakelen tussen verpakkingen voor e-commerce en fysieke vestigingen.

Bovendien kunnen fabrikanten door het automatiseren van codeeroplossingen de productieprocessen stroomlijnen, de downtime met verbeterde productwissels beperken en profiteren van grotere zichtbaarheid van wat er in real-time op een productielijn gebeurt. En door naast visuele controle ook codeerautomatisering te gebruiken om codes te controleren, kan onnodige verspilling worden voorkomen wanneer zich een probleem voordoet.

Tot slot kan codeerautomatisering fabrikanten bedrijfsinzicht bieden dat essentieel kan blijken bij het omgaan met een ongekende verandering in de vraag. Door in één oogopslag inzichtelijk te hebben hoeveel artikelen er per dag worden gecodeerd, is juist voorraadbeheer van alles wat nodig is om een productielijn soepel te laten draaien eenvoudig. Denk hierbij aan verpakkingsmateriaal, etiketten, inkt en make-up.

Plannen voor de toekomst

Hopelijk nemen problemen met de leveringsketen als gevolg van COVID-19 mettertijd af en passen bedrijven zich aan. Maar dit zal niet de laatste keer zijn dat de leveringsketen verstoord wordt, en het valt nog te bezien hoe het consumentengedrag zich de komende maanden, zelfs jaren, zal ontwikkelen.

Eén ding is zeker: in het huidige geopolitieke klimaat is het belangrijker dan ooit dat fabrikanten flexibel en wendbaar blijven om in te spelen op plotselinge veranderingen in vraag en aanbod. Op moderne productielijnen zijn handmatige processen een belemmering voor succes. Om snel te kunnen veranderen en aanpassen in reactie op verstoring van de leveringsketen - of dit nu het gevolg is van economische ontwikkelingen, het weer of een gezondheidscrisis - is automatisering van essentieel belang.

Wellicht komen coderen en markeren niet direct in beeld als u denkt aan automatisering in de productie. Codeerautomatisering kan echter een verrassend belangrijke rol spelen bij het verhogen van de nauwkeurigheid en wendbaarheid van de productielijnen.

Wanneer we de huidige crisis achter ons hebben gelaten, zullen fabrikanten die de gelegenheid hebben aangegrepen hun codeeroplossingen te automatiseren en de voordelen van betere controle en zichtbaarheid van hun productieprocessen inzien, beter in staat zijn de productie voort te zetten, wat de toekomst ook brengt.

[1] The Independent, “VK kampt met tekort aan bier tijdens het WK Voetbal en het barbecueseizoen”, geraadpleegd op 21 augustus 2020. https://www.independent.co.uk/news/business/news/uk-beer-shortage-world-cup-2018-co2-carbon-dioxide-barbecue-a8407971.html

[1] The Manufacturer, “Voorbij Covid-19: bouwen aan de veerkracht van de leveringsketen”, geraadpleegd op 21 augustus 2020. https://www.themanufacturer.com/articles/beyond-covid-19-building-supply-chain-resilience/

Featured Articles

Voorzorgsmaatregelen COVID-19

Het dagelijks leven van ons allemaal is de afgelopen dagen op zijn kop gezet. Het raakt ons allemaal. Voor Domino heeft de gezondheid van onze klanten, collega's, gezinnen en partners prioriteit, maar we hebben ook een ander heel belangrijk doel: de continuïteit van onze klanten op een goede en veilige manier blijven waarborgen.

Meer ontdekken

MEER INFORMATIE NODIG?

Ontdek vandaag nog hoe Domino uw bedrijf van dienst kan zijn Contact