Introducerar G230i

Märker med enastående kvalitet och god läsbarhet under höga hastigheter.

G230i bygger vidare på G130i:s funktionalitet med möjligheten att ändra detaljer i meddelanden mycket snabbt så att unik data kan skrivas ut varje gång. Snabb kommunikation innebär att data från en värdmaskin kan serialiseras och skrivas ut i de allra snabbaste produktionshastigheterna. Via stöd för två skrivhuvuden, som antingen arbetar oberoende av varandra eller tillsammans för att öka utskriftshöjden kan G230i enkelt integreras med din produktionslinje. Det innovativa och modulära i-Tech-systemet sparar tid och pengar genom att öka effektiviteten och minimera driftstopp när en tom patron behöver bytas ut.

Eftersom skrivaren kan användas för flera olika tillämpningar med minimalt krav på underhåll blir ägandekostnaden låg jämfört med traditionella kodnings- och märkningslösningar. Våra bläck har utmärkt vidhäftningsförmåga och supersnabba torktider. Flera typer av koder som alfanumerisk text, streckkoder och tvådimensionella streckkoder kan skrivas ut på en mängd olika underlag.

Med G230i kan du skriva ut serialiserad data som kan läsas av både människor och i dataformat som tvådimensionell kod. Detta mycket intelligenta modulbaserade systemet är helt enkelt den utskriftslösning du behöver när hastighet och kvalitet är av allra största vikt.

G230i-bodyThumbOnei-⁠Tech-⁠bläck

Minska operatörsfel med färgkodade patroner.

G230i-bodyThumbTwoAnpassningsbara koder

Idealisk för för koder med krav på hög läsbarhet.