Introducerar Domino Special Solutions

Kompakt och komplett märkstation

Domino Special Solutions åtog sig uppdraget att skapa ett märksystem som var helhetsanpassat till ett företag som tillverkar motorkomponenter i aluminium. Helhetslösningen är skapat som en kompakt märkstation, perfekt integrerat med kundens befintliga produktionslinje. Märkstationen utformades runt Dominos laserskrivare F220i som byggdes in i ett strålningssäkert kabinett med automatiserade luckor. Stationen integrerades med den befintliga palettbanan så kunden fick en arbetsmiljöskyddad lasermärkning utformat efter deras förutsättningar.

 

Märksystem

Märkningen sker med Dominos fiberlaser F220i på gjutna aluminiumkomponenter. Oförstörbara datakoder för spårning etsas in i godset. Datan skickas till lasermärkaren via kundens produkthanteringsystem när produkten är i rätt position. Efter avslutad märkning kontrolleras koden med hjälp av en visionkamera och verifierar informationen mot kundens system.

Konstruktion

För att klara rätt laserklassning är konstruktionen byggd i 3 mm rostfritt stål. Tack vare det har kundens operatörer en säker arbetsmiljö. Kabinettet är inbyggd i produktionslinjen, med hjälp av en palettbana kan komponenterna transporteras genom märkstationen. Skåpet är utrustat med luckor som automatiskt öppnas och stängs efter varje komponents avslutade märkprocess. Varje komponent hissas upp till skrivaren med hjälp av en hydraulik-konstruktion för att inte vibrationer från produktionslinjen ska störa märkningen.

För att uppnå högsta kommunikationshastighet skickas alla signaler, från till exempel nödstopp, via PROFIsafe. 

Lyftmekanism i kabinett Lyft

Eftersom palettbanan är i kontinuerlig drift krävs det att fixturen lyfts upp under märkningen för att minimera fel på grund av vibrationer.

Vision-kamera för verifiering Vision

Efter varje märkning kontrolleras och verifieras varje kod med den integrerade kameran. Produkter med ej godkända koder plockas ur produktionen efter märkstationen.