การแก้ปัญหาภารกิจข้างหน้าด้วยกัน

ความต้องการระบบ Serialisation เป็นความท้าทายใหญ่อย่างยิ่งที่การพิมพ์โค้ดสำหรับอุตสาหกรรมต้องเผชิญในทศวรรษที่ผ่านมา ความสามารถในการติดตามและสอบกลับผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด และการระบุผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ด้วยรหัสที่มนุษย์และเครื่องอ่านได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยา เวชภัณฑ์ เครื่องดื่มอาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ที่โดมิโน่ เราต้องการที่จะอยู่แถวหน้าการเติบโตนี้ ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องพิมพ์ สำหรับงาน Serialisation ของเราได้ตอบโจทย์กับของกำหนดผลิตภัณฑ์ยาของสหภาพยุโรปที่เข้มงวด (FMD) กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทำให้ระบบ Serialisation ของผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องขอใบอนุญาตเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับ บริษัท ในสหภาพยุโรปทั้งหมด