Beleidsverklaring

Het is ons beleid om al onze activiteiten op een eerlijke en ethische manier te verrichten. We voeren een beleid van nultolerantie wat betreft omkoperij en corruptie en streven ernaar op een professionele, eerlijke en integere manier te handelen in al onze activiteiten. We streven er ook naar om effectieve systemen in te voeren en op te leggen om omkoperij te bestrijden.

 

Voor wie geldt dit beleid? 

Dit beleid is van toepassing op alle personen op alle functieniveaus en in alle kaders, inbegrepen senior managers, directeuren, werknemers (zowel permanente werknemers, interim werknemers of werknemers voor een bepaalde duur), consultants, aannemers, of elke persoon die een dienst aan ons levert.

Wat is een steekpenning?

Een steekpenning is een financieel of ander voordeel aangeboden of gegeven:

  • aan iemand om hen over te halen of hen te belonen om hun werk op een ongepaste manier uit te voeren, of;
  • aan welke ambtenaar dan ook, met de bedoeling om de ambtenaar te beïnvloeden in het uitvoeren van zijn/ haar taken.