Privacybeleid

Domino Benelux respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Inleiding

Welkom bij de privacyverklaring van Domino Benelux.

Domino UK Limited respecteert uw privacy en zet zich in om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring geeft u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens behandelen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht van waar u deze bezoekt) of wanneer u digitaal met ons communiceert, zoals via e-mail, live webchat en social media, of persoonlijk per telefoon of tijdens persoonlijke ontmoetingen. Daarnaast geven wij uitleg over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Deze privacyverklaring bestaat uit meerdere lagen zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder staan vermeld. Gebruik ook de woordenlijst om de betekenis te begrijpen van de termen die gebruikt worden in deze privacyverklaring.

 1. Belangrijke informatie en wie wij zijn
 2. De gegevens die wij over u verzamelen
 3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld
 4. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens
 5. Bekendmaking van uw persoonsgegevens
 6. Internationale doorgifte
 7. Databeveiliging
 8. Dataretentie
 9. Uw wettelijke rechten
 10. Woordenlijst

 

1 . Belangrijke informatie en wie wij zijn

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 26 februari 2024.

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe Domino uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u kunt verstrekken via deze website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwbrief, een product of dienst koopt, formulieren invult voor informatieaanvragen of een account aanmaakt op onze website.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met andere privacyverklaringen of eerlijke verwerkingsverklaringen die wij bij bepaalde gelegenheden verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u zich volledig bewust bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld als vervanging daarvan.

De verantwoordelijke 

Domino Benelux is de verantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens (in deze privacyverklaring hierna gezamenlijk genoemd: “Domino”, “wij”, “ons” of “onze”).

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld, die verantwoordelijk is voor deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken met betrekking tot het uitoefenen van uw wettelijke rechten, neem dan contact op met de FG met behulp van de onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens  

Onze volledige contactgegevens zijn als volgt:

Volledige naam van de rechtspersoon: Domino Benelux

Functionaris voor de gegevensbescherming: John-Paul Martin

E-mailadres: DPO@Domino-Printing.com

Telefoonnummer: +44 (0)1954 782551

Postadres: Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, CB23 8TU

U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat de organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de organisatie zelf, in dit geval Domino Benelux. Komt u er samen met de organisatie niet uit, dan kunt u naar de rechter.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons te informeren over wijzigingen 

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 26 november 2019. 

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte indien uw persoonsgegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden  

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, evenals plug-ins en applicaties. Door op deze links te klikken of deze verbindingen in te schakelen kun u derden toestaan om gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over de websites of platforms van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat raden wij u aan om de privacyverklaring te lezen van de website of het platform dat u bezoekt.

2.   De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon waardoor die persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat niet gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven. Wij hebben deze als volgt ingedeeld:

 • Identiteitsgegevens omvatten de voornaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbaar identificatiemiddel, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten het factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankgegevens en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen van en naar u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons heeft gekocht.
 • Technische gegevens omvatten het internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens voor het systeem van Domino, browsertype en -versie, instelling van tijdzone en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Wij berekenen meetgegevens zoals bounce rate, paginabezoeken, sessies en dergelijke om te begrijpen hoe onze website/app wordt gebruikt. Voor meer details verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het systeem van Domino, aankopen of bestellingen die u heeft gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over uw gebruik van onze website, producten en diensten.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren betreffende de marketing die u van ons en onze derde partijen wilt ontvangen en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens maar worden rechtens niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen die gebruik maken van een bepaalde websitefunctie. Indien we echter de geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die gebruikt zullen worden in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Indien u geen persoonsgegevens verstrekt  

Wanneer wij op grond van de wet persoonsgegevens moeten verzamelen of op grond van bepalingen van een contract dat wij met u hebben afgesloten en u verstrekt deze gegevens niet wanneer daarom wordt gevraagd, zijn wij mogelijk niet in staat om het contract tussen ons, of dat wij proberen met u te sluiten, uit te voeren (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dat geval moeten wij mogelijk uw product of dienst van ons annuleren, maar wij zullen u dan hierover informeren.

3.   Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?  

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteitsgegevens, contactgegevens en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • onze producten of diensten koopt;
  • een account aanmaakt op onze website;
  • met ons in gesprek gaat op socialmediaplatforms, zoals Twitter, LinkedIn, Facebook of YouTube (inclusief informatie uit uw profiel);
  • met ons communiceert via live chat;
  • met ons in gesprek gaat op evenementen;
  • zich abonneert op onze dienst of publicaties;
  • erom verzoekt dat u marketingmateriaal wordt toegezonden;
  • deelneemt aan een wedstrijd, actie of enquête; of
  • ons commentaar stuurt.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browserhandelingen en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door het gebruik van cookies, server logs en andere vergelijkbare technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken.
 • Derden of publiekelijk beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet:
  • Technische gegevens van de volgende partijen:

(a)  analytics providers zoals Google, gevestigd buiten de EU;

(b)  advertentienetwerken of socialmediaplatforms; en

(c)  zoekinformatie providers.

  • Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten.
  • Identiteits- en contactgegevens van datamakelaars of informatie-aggregators.
  • Identiteits- en contactgegevens van publiekelijk beschikbare bronnen.
  • Identiteits- en contactgegevens van marketingactiviteiten van derden, zoals deelnemerslijsten verstrekt door organisatoren van beurzen of evenementen.

4.   Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens  

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan. Domino verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan externe organisaties. Most Meestal zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen (bijvoorbeeld wanneer u ons toestemming geeft om u marketinginformatie over onze producten te sturen). Dit kan onder meer bestaan uit uitnodigingen om deel te nemen aan en het verstrekken van de uitkomsten van marktonderzoek en -analyses over ons merk en/of de producten, diensten en aanbiedingen van Domino. Dit wordt soms uitgevoerd door een zorgvuldig geselecteerde derde partij die namens ons onderzoek doet om de ervaringen van degenen met wie we zaken doen te verbeteren, optimaliseren en personaliseren. Dit onderzoek kan plaatsvinden in de periode dat u klant bent, maar ook een redelijke tijd erna.
 • Wanneer wij het contract moeten uitvoeren dat wij met u hebben afgesloten of binnenkort gaan afsluiten.
 • Indien het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

U heeft het recht om uw toestemming voor marketing op ieder moment in te trekken. Dit doet u door naar het voorkeurcentrum te gaan, of te klikken op de optie 'uitschrijven' onderaan marketingmails of op de optie 'stoppen' onderaan sms-berichten die u ontvangt, of door onze klantenservice te vertellen dat u geen telefonisch contact meer wilt.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken  

Hieronder geven wij, in een tabel, een omschrijving van alle manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken en op welke rechtsgronden wij ons hiervoor baseren. Voor zover van toepassing hebben wij ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn.

 Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens ook kunnen verwerken op meer dan één rechtsgrond afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact  met ons op als u meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop wij het verwerken van uw persoonsgegevens baseren indien meer dan één grond vermeld staat in de onderstaande tabel.

 

Persoonsgegevens

Doel/activiteit

 

Soort gegevens

 

Rechtsgrond voor verwerking, inclusief basis legitiem belang

 

Om u te registreren als nieuwe klant op uw uitdrukkelijk verzoek

 

 (a) Identiteit

 (b) Contact

 

Uitvoering van een contract dat met u is aangegaan

 

Om uw bestelling te verwerken en te leveren, inclusief:

 (a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten

 (b) Incasso en verhaal van geld dat aan ons is verschuldigd

 

(a)     Identiteit

(b)     Contact

(c)     Financieel

(d)     Transactie

 

(a)     Uitvoering van een contract dat met u is aangegaan

(b)     Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om vorderingen van ons te innen)

 

Om onze relatie met u te onderhouden, waaronder:

 (a) U te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid

 (b) U te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen op de website

 

 (a) Identiteit

 (b) Contact

 (c) Profiel

 (d) Marketing en communicatie

 

(a)     Uitvoering van een contract dat met u is aangegaan

(b)     Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c)     Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken en ons merk ervaren)

Om u in staat te stellen om deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of een enquête in te vullen

 

 (a) Identiteit

 (b) Contact

 (c) Profiel

 (d) Gebruik

 (e) Marketing en communicatie

 

(a)     Wij zullen uw toestemming vragen om u informatie te sturen over prijstrekkingen, wedstrijden of het invullen van een enquête

(b)     Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken en ons merk ervaren)

 

Om ons bedrijf en deze website te administreren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

 

 (a) Identiteit

 (b) Contact

 (c) Technisch

 

a)       Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het voeren van ons bedrijf, voorziening van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepherstructurering)

b)       Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Om relevante inhoud van de website en advertenties aan u te kunnen aanbieden en te kunnen meten of begrijpen hoe effectief de advertenties zijn die wij u aanbieden.

 

 (a) Identiteit

 (b) Contact

 (c) Profiel

 (d) Gebruik

 (e) Marketing en communicatie

 (f) Technisch

 

(a)     Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, ons bedrijf uit te breiden en ter informatie voor onze marketingstrategie)

(b)     Voor directe reclame en marketing vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

Om gegevensanalyse te gebruiken voor verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen

 

 (a) Technisch

 (b) Gebruik

 

(a)     Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om het type klanten te definiëren voor onze producten en diensten, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf uit te breiden en ter informatie voor onze marketingstrategie)

(b)     Voor directe reclame en marketing vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Om suggesties en aanbevelingen te doen aan u over goederen of diensten die interessant voor u kunnen zijn

 

 (a) Identiteit

 (b) Contact

 (c) Technisch

 (d) Gebruik

 (e) Profiel

 

(a)     Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf uit te breiden)

(b)     Voor directe reclame en marketing vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

 

 

 

Marketing 

Wij streven ernaar om u keuzes aan te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name wat betreft marketing en reclame. Wij hebben een voorkeurcentrum opgezet waar u kunt rondkijken en beslissingen kunt nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Reclameaanbiedingen van ons  

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische-, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u eventueel wilt of nodig heeft of wat voor u interessant kan zijn. Dit is hoe we bepalen welke producten, diensten en aanbiedingen eventueel relevant zijn voor u.

U ontvangt van ons marketingcommunicatie indien u informatie bij ons heeft opgevraagd of goederen of diensten bij ons hebt gekocht of indien u ons gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of u registreerde voor een actie en in ieder geval indien u niet heeft gekozen voor het niet ontvangen van die marketing. U kunt uw marketingvoorkeuren op ieder tijdstip wijzigen door naar het voorkeurcentrum te gaan.

Derde partij marketing  

Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens delen met derden voor marketingdoeleinden, behalve als het gaat om bedrijven die deel uitmaken van de Domino-groep, aannemers, onderaannemers en consultants, of Domino-distributeurs.

Afmelden  

U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het toezenden van marketingberichten door uw marketingvoorkeuren aan te passen in het voorkeurcentrum, of door de link 'uitschrijven' of 'stoppen' te volgen in elke marketingboodschap die aan u gezonden wordt.

 

Wijziging van doeleinden   

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben.

Indien wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel zullen wij u hierover informeren en de wettelijke basis uitleggen op grond waarvan wij hiertoe gerechtigd zijn.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

 

5.   Bekendmaking van uw persoonsgegevens  

Mogelijk moeten wij uw persoonsgegevens delen met de hierna genoemde partijen voor de doeleinden vermeld in de tabel in bovenstaand lid 4.

 • Interne derde partijen, zoals dochterondernemingen;
 • Externe derde partijen, zoals:
  • Ingehuurde dienstverleners, zoals bedrijven voor marktonderzoek, marktconcurrentie en marktinzichten, marketing service providers;
  • Authorised distributors of Domino products;
   Geautoriseerde leveranciers, zoals providers die namens ons datacenters, serviceplatforms, cloud-gebaseerde oplossingen en andere infrastructuur en systemen hosten of onderhouden die uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, overdragen, hosten of opslaan;
  • Cyberconsultants: om een mogelijk incident in verband met een cyber- of privacyschending te melden of voor cyberbeveiligingsdoeleinden, zoals het voorkomen van ongeoorloofde toegang of aanvallen op onze systemen.
 • Derden aan wie wij delen van onze onderneming of onze activa wensen te verkopen, over te dragen of met hen wensen te fuseren. Als alternatief kunnen wij ook proberen andere ondernemingen over te nemen of met hen te fuseren. Indien er een wijziging plaatsvindt in onze onderneming kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde wijze gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld.

Wij eisen van alle derde partijen dat zij de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze zullen behandelen in overeenstemming met de wet. Wij geven uw marketingvoorkeuren door aan derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen.

6.   Internationale doorgifte 

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Domino-groep. Dit betekent dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zullen worden doorgegeven.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door al onze groepsbedrijven dezelfde minimumregels te laten volgen bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

Veel van onze externe derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dus hun verwerking van uw persoonsgegevens brengen een doorgifte van gegevens naar buiten de EER met zich mee.

Wij hebben passende maatregelen genomen die ervoor zorgen dat groepsbedrijven en externe derde partijen buiten de EER dezelfde gegevensbeschermingsregels als binnen de EER volgen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Neem contact met ons op indien u meer informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens buiten de EER gebruiken.

7.   Gegevensbeveiliging    

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of dat er toegang toe wordt verkregen op een ongeoorloofde manier, of gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, tussenpersonen, contractanten en andere derden die om zakelijke redenen toegang tot deze gegevens nodig hebben. Wij geven uw marketingvoorkeuren door aan derde partijen met wie we uw persoonsgegevens delen en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens en zullen u en iedere desbetreffende toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer dit wettelijk verplicht is.

8.   Dataretentie  

Hoe lang gaat u mijn persoonsgegevens gebruiken? 

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden kunnen bereiken met andere middelen, en ook de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie hieronder bij 'verzoek om verwijdering' of neem contact met ons op. 

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u worden gekoppeld) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

9.   Uw wettelijke rechten  

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als “toegangsverzoek voor betrokkene”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en kunt u controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Correctie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren laten corrigeren. Het is mogelijk dat wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren.
 • Verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien er geen goede reden bestaat waarom wij deze gegevens verder zouden verwerken. U heeft ook het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder) met succes hebt uitgeoefend, wanneer wij eventueel uw informatie onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat wij niet altijd in staat zullen zijn om aan uw verzoek tot het wissen van gegevens te voldoen op grond van specifieke juridische redenen waarover wij u zullen informeren, indien van toepassing, ten tijde van uw verzoek. Bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er is iets in deze specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken waaraan uw rechten en vrijheden ondergeschikt zijn.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Hierdoor kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) wanneer het voor u noodzakelijk is dat wij de gegevens bewaren zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, aangezien u dit nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of wij legitieme gronden hebben om ze te gebruiken, die hierop voorrang hebben.
 • Doorgifte van uw persoonsgegevens te verzoeken aan u of aan een derde partij. Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan u, of een door u aangewezen derde partij, in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u aanvankelijk toestemming heeft verleend voor ons gebruik daarvan of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
 • Uw toestemming op ieder tijdstip in te trekken wanneer wij ons baseren op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Indien u uw toestemming intrekt is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. We zullen u informeren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Indien u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. 

Meestal geen vergoeding aan verbonden   

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonsgegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding vragen indien uw verzoek duidelijk ongegrond, repeterend of buitensporig is. Wij kunnen onder deze omstandigheden ook uw verzoek weigeren.

Wat we van u nodig kunnen hebben   

Het is mogelijk dat wij specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die hier niet toe gerechtigd zijn. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen om meer informatie met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet Voor Reactie  

Wij proberen binnen één maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Het kan soms langer duren dan een maand indien uw verzoek bijzonder complex is of indien u een aantal verzoeken heeft ingediend. Als dit het geval is zullen wij u informeren en op de hoogte houden.

10.   Woordenlijst 

Wettelijke basis   

Geautoriseerde of erkende bedrijven zijn: aannemers, onderaannemers en consultants die toestemming van Domino hebben om één of meer activiteiten uit te voeren. Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij geven uw marketingvoorkeuren door aan derde partijen met wie we uw persoonsgegevens delen.

Legitieme belangen zijn de belangen van onze onderneming bij het leiden en managen van onze onderneming zodat wij u de beste diensten en producten kunnen leveren en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en onze rechten in overweging worden genomen en in evenwicht zijn voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen ondergeschikt zijn aan de gevolgen die hieruit voor u voortvloeien (tenzij met uw toestemming of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan).

Uitvoering van een contract betekent verwerking van uw gegevens wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een zodanig contract aan te gaan.

Voldoen aan een wettelijke of reguleringsverplichting betekent verwerking van uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reguleringsverplichting die op ons van toepassing is.

Derden 

Interne derden 

Outras empresas do grupo Domino, que estão sediadas na Alemanha, Suíça, Reino Unido, Canadá, EUA, México, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Suécia, Índia, China, Hong Kong, Dubai e Coreia do Sul, e que fornecem à Domino produtos e serviços em diferentes territórios.

Externe derden

 • Ingehuurde dienstverleners, zoals bedrijven voor marktonderzoek, marktconcurrentie en marktinzichten, marketing service providers;

 • Geautoriseerde distributeurs van Domino-producten (een lijst met distributeurs kunt u vinden op de Domino-website);

 • Geautoriseerde leveranciers, zoals providers die namens ons datacenters, serviceplatforms, cloud-gebaseerde oplossingen en andere infrastructuur en systemen hosten of onderhouden die uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, overdragen, hosten of opslaan;

 • Cyberconsultants: om een mogelijk incident in verband met een cyber- of privacyschending te melden of voor cyberbeveiligingsdoeleinden, zoals het voorkomen van ongeoorloofde toegang of aanvallen op onze systemen.

 • Derde partijen waaraan wij besluiten delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of te fuseren. Ook kunnen we mogelijk andere bedrijven overnemen of daarmee fuseren. Als ons bedrijf verandert, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde manier als in deze privacyverklaring wordt beschreven