Leveranciersnorm

Leveranciers moeten er zorg voor dragen dat overal waar van toepassing de voorwaarden en principes van het ethisch beleid van de Domino Group nageleefd worden.

 

Leveranciers moeten er zorg voor dragen dat overal waar van toepassing de voorwaarden en principes van het ethisch beleid van de Domino Group nageleefd wordt. Alle activiteiten met betrekking tot de productie en levering van goederen en diensten dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig alle toepasselijke wetten en reglementen. Waaronder deze die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu. 

Leveranciers moeten ervoor zorgen dat producten of diensten onder geen enkele omstandigheid worden geleverd aan een lid van de Domino Group die het gevolg zijn van: dwangarbeid, leercontract of illegale tewerkstelling in het producerende land. Dit met betrekking tot de minimumleeftijd, een minimumloon, de arbeidswetgeving of de wetgeving op het overwerk.

Van leveranciers wordt geëist:

  • geen smeergeld te geven of te ontvangen in verband met het leveren van goederen of diensten aan leden van de Domino-groep
  • redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat hun werknemers, verwante bedrijven, agenten of leveranciers geen smeergeld ontvangen of geven in verband met het leveren van goederen of diensten aan leden van de Domino-groep.

In dit kader betekent 'smeergeld' elk financieel of ander voordeel gegeven aan:

  • een persoon om deze te overtuigen op een ongehoorde wijze te handelen of hem/haar daarvoor te belonen;
  • een overheidsambtenaar om hem/haar te beïnvloeden in de uitoefening van zijn/haar taken.

Leveranciers moeten een efficiënt programma opstellen om ervoor te zorgen dat alle onderaannemers van goederen en diensten aan een lid van de Domino Group zich onderwerpen aan de voorwaarden vastgelegd in deze norm. 

Indien bij een leverancier een inbreuk wordt vastgesteld op deze norm, zal de leveranciersovereenkomst met de betreffende leverancier onmiddellijk worden stopgezet.