Data Privacy Notice

We rexpecteren uw rivacy en doen er alles ann deze te beschermen

 

Wat hebben wij nodig

Als u deze verklaring ziet wil Domino UK Limited (hierna te noemen “Domino”) basispersoonsgegevens van u verzamelen, of zijn deze al verzameld. Deze gegevens omvatten onder meer uw naam, uw werkgever, uw zakelijke e-mail, zakelijke telefoonnummer en functienaam.

Waarom hebben wij dit nodig
Wij zullen deze persoonsgegevens verzamelen of wij hebben deze persoonsgegevens verzameld omdat u een product of dienst van Domino heeft gekocht of mogelijk zou willen kopen. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over het desbetreffende product of de dienst van Domino, of om uw gebruikersnamen en paswoorden te geven die horen bij de producten of diensten die u gekocht heeft, of gaat kopen.

Wat wij ermee doen
De persoonsgegevens die wij verzameld hebben of zullen verzamelen, worden verwerkt door onze medewerkers in het Verenigd Koninkrijk, of door medewerkers van onze dochterbedrijven of distributeurs buiten het Verenigd Koninkrijk. Andere derde partijen zullen geen toegang hebben tot uw gegevens tenzij wij een wettelijke verplichting hiertoe hebben. Houd er echter rekening mee dat uw informatie opgeslagen kan worden in een cloudsysteem waarvan de servers zich in de Europese Unie bevinden.

Hoe lang zullen wij het bewaren
Wij bewaren uw informatie voor een minimumperiode van 7 jaar indien u producten of diensten van Domino heeft gekocht, om u op de hoogte te houden van het product dat u gekocht heeft en om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit een contract betreffende koop van goederen of diensten tussen u en Domino. Indien u instemt met marketinginformatie over andere Domino-producten bewaren wij de informatie totdat u zich afmeldt of ervoor kiest om deze informatie niet langer te ontvangen.

Wat wij er ook graag mee zouden doen

Wij zouden u ook graag regelmatig marketinginformatie sturen over andere producten en diensten van Domino. U begrijpt en accepteert dat indien u ‘ontvangen van marketinginformatie’ selecteert in het voorkeurscentrum, wij uw informatie zullen delen met relevante dochterondernemingen of distributeurs die contact met u kunnen opnemen met de marketinginformatie die u geselecteerd heeft en u begrijpt en accepteert dat uw gegevens buiten de EU gedeeld kunnen worden.

Ondanks de voorkeuren die u heeft aangegeven bij het voorkeurscentrum kunnen wij toch soms contact met u opnemen met belangrijke informatie (behalve marketinginformatie) over producten of diensten die u gekocht heeft.  Door producten of diensten van Domino te kopen gaat u ermee akkoord dat deze informatie aan u verzonden wordt.

U kunt zich altijd afmelden of uitschrijven voor marketing e-mails door naar het voorkeurscentrum te gaan. U kunt ons ook vragen om uw gegevens te verwijderen van onze systemen of om te zien welke informatie wij over u bewaren. U kunt alle verzoeken om de informatie die Domino bewaart te mogen bekijken schriftelijk richten aan John-Paul Martin, Company Secretary, Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge CB23 8TU.