We zullen ervoor zorgen dat elk aspect van onze activiteiten wordt uitgevoerd overeenkomstig een duidelijk milieubeleid. We willen dit verwezenlijken door:

  • Zo weinig mogelijk natuurlijke grondstoffen en energie te verbruiken, en materiaalgoederen met mate te gebruiken
  • Zo weinig mogelijk afval te maken door betere werkingspraktijken uit te werken en zoveel mogelijk materiaal te recyclen indien praktisch realiseerbaar
  • Ervoor zorgen dat vast en vloeibaar afval op een veilige en verantwoorde wijze wordt afgevoerd
  • Te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en processen die betere prestaties kunnen voorleggen met betrekking tot de impact op het milieu 
  • Ons te onderwerpen aan de milieuwetgeving