Mogelijke aanpassingen voedselinformatie door Europese Commissie

  • Door Roy de Haan
  • november 07, 2022
  • Drankenindustrie
  • Voedingsmiddelen
  • Kennisartikelen
Contact

Europese Green Deal en Farm-to-Fork

Klimaatverandering en schade aan het milieu zetten de toekomst van Europa en de wereld op het spel. Het antwoord van de Europese Commissie hierop is de Green Deal die de EU omvormt tot een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie. Belangrijke doelen van deze Green Deal zijn een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050 en economische groei zonder uitputting van grondstoffen. De Farm-to-Fork strategie is een zeer belangrijk element uit de Europese Green Deal. Elke schakel van de voedselketen, van boer tot consument, moet betrokken worden bij het verduurzamen. Doel is een eerlijke, gezonde en milieuvriendelijke manier van voedsel maken. De strategie voorziet in een aantal initiatieven en wetgevingsvoorstellen over onder meer:

  • Voedingswaarde-etikettering op de voorkant in plaats van de achterkant van de verpakking
  • Makkelijker maken voor de consumenten om duurzame voeding te herkennen door middel van informatie op de etiketten
  • Minder voedselverspilling
food_farm2fork_ring

Verordening 2011/1169 aangepast

Hiertoe heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om een aantal bepalingen aan te passen in de Verordening “2011/1169 - Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten”. Het gaat hierbij om twee onderwerpen:

  • Uitbreiding van de herkomstaanduidingen
  • Herziening van de datumaanduidingen “te gebruiken tot” en “tenminste houdbaar tot“

Uitbreiding van de herkomstaanduidingen

De Europese Commissie is aan het overwegen om de verplichte herkomstaanduidingen uit te breiden. Dit zal betekenen dat er voor meer producten een verplichte oorsprongs- of herkomstaanduiding moet gaan komen. Het gaat dan om producten zoals zuivel, vlees als primair product in verwerkte producten, konijnenvlees, wild vlees, rijst, durumtarwe in pasta, aardappels en tomaten in tomaatproducten. Consumenten worden hiermee beter geïnformeerd over de oorsprong van voedsel om zo een beter geïnformeerde keuze te kunnen maken.

Herziening van de datumaanduidingen “te gebruiken tot“ en “tenminste houdbaar tot“

In de Farm-to-Fork strategie staat ook dat voedselverspilling moet worden tegengegaan. Uit een studie van de Europese Commissie uit 2018 blijkt dat 10% van de voedselverspilling in Europa te wijten is aan de datummarkeringen ‘te gebruiken tot’ en ‘ten minste houdbaar tot’. De Europese commissie heeft daarom besloten om de regels wat betreft de markeringen te herzien om zo de misverstanden rondom de uiterste consumptie- en houdbaarheidsdatum aan te pakken. De Europese Commissie overweegt om de tekst, grootte en/of weergave aan te passen om de datummarkering duidelijker te maken. Daarnaast wordt gestreefd naar dezelfde regels voor alle lidstaten.

Tijdpad

Nadat de Europese Commissie eind 2020 het voorstel heeft gedaan om de Verordening 2011/1169 te herzien, zijn er effectbeoordelingen uitgevoerd. Deze effectbeoordelingen zijn verplicht voor Commissie-initiatieven waarvan aanzienlijke economische, sociale en milieugevolgen worden verwacht. In dit kader zijn belanghebbenden geïnformeerd en zijn hun reacties verzameld. Verder zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd. Tot maart 2022 was er ook een publieke openbare raadpleging om feedback en standpunten te verzamelen. In het vierde kwartaal van 2022 wordt verwacht dat de Europese Commissie een beslissing neemt over het voorstel van de herziening.

Food supplies - istock 1157106624

Coderen en markeren met Domino

Herkomstaanduidingen en datumaanduidingen worden vaak variabel geprint. Domino’s familie industriële printers bestaan uit diverse technologieën zoals kleinkarakter inkjet, laser, thermo transfer, thermische inkjet, print- en etiketteersystemen, dozen printers en meer. Onze codeersystemen coderen en markeren op producten waar u elke dag mee in aanraking komt. Bijvoorbeeld alles waar een houdbaarheidsdatum op staat: een pak melk, blikjes frisdrank, PET, potje jam, shampoo, doosje paracetamol of kartonnen dozen. Maar ook batchnummers of andere unieke nummering op glas, hout, bekabeling, batterijen, medicijnen, labels en ga zo maar door. Domino kan u adviseren welke technologie het beste werkt voor uw verpakking.

MEER INFORMATIE NODIG?

Ontdek vandaag nog hoe Domino uw bedrijf van dienst kan zijn Contact

Featured Articles