Hoe veilig is uw lasercodeersysteem?

  • Door Domino Printing Sciences
  • april 06, 2023
  • Kennisartikelen
Contact

Schrijvende lasers worden in diverse sectoren gebruikt om traceerbaarheids- en productiegegevens aan te brengen op producten en verpakkingen. Dit geeft duurzame, uiterst resistente en goed leesbare codes.

Hoewel veiligheid altijd voorop moet staan bij de installatie van apparatuur, vereist het gebruik van CO2-, fiber- of uv-lasertechnologie nog bijkomende veiligheidsmaatregelen.

Kent u ze? We nemen ze even samen door:

De voordelen van lasercoderen

Traceerbaarheidsgegevens toevoegen aan producten kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door ze af te drukken met inkjetprinters of door etiketten aan te brengen. Lasercoderen heeft enkele aanzienlijke voordelen:

  • Het is snel genoeg om de productielijnsnelheid bij te houden.
  • De hoge printkwaliteit maakt het mogelijk om teksten, cijfers, symbolen en andere vormen toe te voegen aan een product of om zo te voldoen aan de vereisten inzake regelgeving, traceerbaarheid en productiviteit van fabrikanten overal ter wereld.
  • Vloeistoffen of etiketten zijn niet nodig.
  • Lasermarkeringen zijn definitief.

Het belang van laserveiligheid

Het laserproces werkt met lichtenergie die door middel van optiek wordt geleid en gebundeld. De laserstraal die daardoor ontstaat, verandert het oppervlak van het materiaal en graveert de markering. In tegenstelling tot codeertechnologieën op basis van inkt, brengt een laser niets aan op het product, maar worden er deeltjes van het substraat verwijderd, waardoor er een onuitwisbare, permanente markering achterblijft.

Iedereen die ooit een sciencefictionfilm heeft gezien, kent de vernietigende kracht van lasers. En hoewel deze wapens enkel in films bestaan, is het waar dat een laserstraal die materiaal raakt dit zodanig kan verhitten dat het verbrandt, verdampt of smelt.

Wanneer een laser wordt gebruikt voor het coderen van een product, wordt de energie doelbewust geleid om deeltjes van het oppervlak van een materiaal te verwijderen of een thermochemische reactie te veroorzaken. U kunt u dus voorstellen wat er kan gebeuren als een laser verkeerd wordt geleid. Voor het welzijn van werknemers in de omgeving en om de veiligheid van de activiteiten te waarborgen, is een veilig lasergebruik van het grootste belang. Een goed veiligheidsbeleid verlengt bovendien de levensduur van uw apparatuur, voorkomt downtime en verhoogt uw operationele efficiëntie.

Er moet aandacht worden besteed aan laserbeveiliging, een correcte installatie, het voorkomen van toegang tijdens de werking en afzuigsystemen om deeltjes te verwijderen die de apparatuur beschadigen en de kwaliteit van de codes verminderen. Ongevallenpreventie en een juist begrip van de omgang met de laser zorgen voor een veilige werkomgeving.

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen correct worden toegepast, worden regionale voorschriften voor laserveiligheidsnormen gehandhaafd (bv. CFR en ANSI in de VS en wereldwijd algemeen aanvaard, IEC 60825 in Europa).

De verschillende laserklassen

Volgens de huidige internationale normen worden lasers opgesplitst in vier laserklassen, naargelang hun gevaar voor het menselijk lichaam. De laserklassen worden toegewezen op basis van diverse factoren, zoals hun vermogen of golflengte. De toewijzing aan een bepaalde laserklasse geeft informatie over de mogelijke gevaren en over de beschermingsmaatregelen die nodig zijn om een veilig gebruik te garanderen. Een hogere laserklasse wijst op een hoger potentieel gevaar. Bij een laser van klasse 1 is de toegankelijke laserstraling in redelijke omstandigheden dus niet gevaarlijk. De toegankelijke laserstraling van een klasse 4-laser is echter riskant voor de ogen en gevaarlijk voor de huid. Alle veiligheidsmaatregelen zijn dus gericht op een lage classificering (klasse 1 is ideaal) van de laserinstallatie om een veilige werking in productieomgevingen te garanderen.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat elke laser die bij de productie wordt gebruikt een potentieel gevaar oplevert. UV-, CO2- en fiberlasers zijn stuk voor stuk geclassificeerd als klasse 4, voorafgaand aan de veiligheidsmaatregelen. Om deze lasers veilig te gebruiken in een productieomgeving, moeten passende maatregelen worden genomen. Er zijn normen die bepaalde veiligheidskenmerken voorschrijven om de gevaren van een laser van klasse 4 zover te beperken dat deze als een laser van klasse 1 kan worden geclassificeerd.

Domino beschikt over deskundigen die meer inzicht kunnen verschaffen over de maatregelen die nodig zijn om een veilige productieomgeving te creëren en de juiste oplossingen te bieden. Wij pleiten ervoor dat alle lasergebruikers weten met welke klasse laser ze werken en welke gevaren daarbij horen.

Waarschuwingstekens voor laserklassen

Domino neemt veiligheid serieus

Behuizing:

Wanneer er lasers op een productielijn worden geplaatst, dient men ervoor te zorgen dat niemand rechtstreeks in de laserstraal kan komen of door verspreide straling kan worden getroffen. Om dat te garanderen moet elk laserapparaat naar behoren worden afgeschermd door een gesloten behuizing die onbedoeld contact voorkomt.

Het spreekt voor zich dat een geschikte afscherming zich baseert op het vermogen van de laser waarmee u werkt (gedefinieerd aan de hand van de laserklasse) en op de golflengte van de laserstraal. De materiaalkeuze hangt dus af van de laserklasse en van het feit of het een CO2-, fiber- of UV-laser is.

Ook belangrijk is de oriëntatie van de afscherming en de afstand tot de laser. Het is van cruciaal belang om te voorkomen dat de straal direct op de laser terugkaatst, omdat dit uw apparatuur beschadigt.

Behuizing voor lasercodeersysteem

Toegangspreventie:

Behalve de behuizing moet voor de veiligheid ook een toegangspreventie worden geïnstalleerd om een veilige toegang tot de laserinstallatie te waarborgen. Domino gebruikt hiervoor vergrendelingsschakelaars.

Deze vergrendelingsschakelaars moeten worden aangesloten op het laserbesturingscircuit om de laser uit te schakelen wanneer de behuizing wordt geopend. Zo voorkomt men toegang tot de laserlens en het markeergebied wanneer de laser aan het werk is. De laser wordt dan automatisch uitgeschakeld zodra het schild wordt geopend.

Wanneer het schild of de behuizing weer sluit, kan de laser alleen handmatig weer worden ingeschakeld door de operator.

Afzuigsysteem:

Wanneer een laser wordt gebruikt om een product van codes te voorzien, brandt hij materiaal weg van het oppervlak of verandert hij het oppervlak van het substraat waarop wordt afgedrukt. Fabrikanten moeten zich bewust zijn van de dampen en deeltjes die vrijkomen bij het lasercodeerproces. Bij het proces komen logischerwijs stoffen vrij die in de lucht en de productieruimte terechtkomen.

Daarom bieden wij bij alle Domino-lasers dampafzuiging aan.

Het stof blijft achter in een filterzak, en de actieve kool in de hoofdfilter absorbeert geurdeeltjes. Deze procedure houdt uw producten en productieapparatuur schoon, vermindert de gevaren en onderhoudsvereisten en draagt bij tot een langere levensduur van de apparatuur.

Lasercoderen met afzuigsysteem

Veiligheidsuitrusting:

Veiligheidsbril – De meeste verwondingen door laserstraling betreffen letsels aan de ogen. Daarom raden we aan een geschikte veiligheidsbril te dragen wanneer u een laser bedient die niet tot klasse 1 behoort. Om de ogen effectief af te schermen zijn voor elke lasertechnologie verschillende brillen nodig.

Domino levert de specifieke veiligheidsbrillen voor UV-, fiber- en CO2-lasers.

Veiligheidsinstructies:

Verschillende waarschuwingsborden op de apparatuur en op de behuizing, informeren het personeel dat er een laser in de vestiging aanwezig is. Het personeel moet goed op de hoogte zijn van alle waarschuwingen en mogelijk te nemen maatregelen.

Domino raadt ook ten zeerste aan dat klanten conform de Europese wetgeving een Laser Safety Officer (LSO) aanstellen. De LSO moet de potentiële veiligheidsrisico's van een laserinstallatie, de veiligheidsclassificaties en de methoden en voorzorgsmaatregelen ter vermindering van het risico begrijpen. Ook moet hij toezien op de training van operators en regelmatige veiligheidsinspecties uitvoeren.

Houd het veilig met Domino Printing

Laserbeveiliging hoeft niet complex te zijn – maar het is essentieel om het goed te doen. Om het personeel te beschermen, boetes wegens overtreding van de normen te vermijden, downtime te beperken, de levensduur van uw apparatuur te verlengen en uw codeeractiviteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Domino biedt betrouwbare lasers met een wereldwijde service en ondersteuning. Het belangrijkste is echter wel dat wij ons houden aan de officiële veiligheidsnormen en -voorschriften. Wanneer de regelgeving dit vereist, zijn voor alle lasersystemen klantspecifieke validatiepakketten beschikbaar als onderdeel van de kwaliteitsborging van 'Good Manufacturing Practice' (GMP).

Wilt u een laser toevoegen aan uw productielijn of wilt u er zeker van zijn dat u over een veilig lasersysteem beschikt? Neem dan contact op met onze laserexperts.

Featured Articles

MEER INFORMATIE NODIG?

Ontdek vandaag nog hoe Domino uw bedrijf van dienst kan zijn Contact