What is connected packaging?

Connected packaging equipped with QR codes can help bridge the divide between the physical and the digital world, taking consumer experience to a new level. QR codes enable an instant connection between consumer and brand, providing consumer access to product information while allowing brands to capture consumer responses and feedback.

In retail, the transition of packaging barcodes to standardised 2D codes powered by GS1 – previously known as the GS1 Digital Link – at the point of sale has begun, increasing brand leaders’ interest, and there has never been a better time to start exploring the technology.

QR codes powered by GS1 are small, but they have the power to deliver information to multiple stakeholders via one convenient scan – providing valuable data and enhanced product traceability to brands and retailers while delivering helpful or engaging content to consumers – content that can change over time, without changing the packaging.

This is made possible by the standardised structure of the Uniform Resource Identifier (URI) represented by the QR code, which – in the simplest terms – is a website address that includes a sequence of identifiers and attributes that serve as gateways to information such as expiry dates, serial numbers, and batch/lot numbers, as well as landing pages.

Depending on what device or app is used to read the code, certain identifiers are processed to provide access to a specific data source. This means that a mobile phone camera scan might open a landing page presenting information regarding recycling and sustainability to consumers, while brands and retailers using an EPOS scanner might gain access to supply chain tracking and expiry dates to inform dynamic pricing strategies.

What are the benefits of connected packaging QR codes?

Packaging is the final touchpoint between consumer and brand – where consumers expect to find everything they need to know about the product, from allergens and nutrition to usage and recycling instructions – but also the last opportunity for brands to make a lasting connection with the consumer.

With customer retention considered easier than gaining new customers, packaging QR codes allow brands to drive app downloads and sign-ups to loyalty programmes and online communities. Members are rewarded with access to exclusive content, discounts, freebies, and events. In return, brands gain a captive audience for cross-promotion of other products and competitions, as well as compliant personal data for use in targeted promotional campaigns.

Competitions and games are popular, and joining one of the games commonly promoted by QR codes on soft drink labels or snack packaging is easy. Since 2019, the recurring What the Fanta? campaign sees QR codes on bottles and cans used to access clues about the mystery flavour. Engagement and consumption have soared: sales of the 2021 mystery flavour beat Fanta Orange sales by almost half.

In addition to providing entertainment, scannable QR codes can transform time-consuming, mundane tasks such as locating manuals and ordering consumables. Such codes help brands deliver a more convenient consumer experience, thus enhancing brand loyalty. The addition of variable data elements, such as a batch or serial numbers, enables the content served to change over time: the first scan could open a landing page to provide model-specific assembly, installation, or user videos, while subsequent scans could provide content to assist with consumable ordering or warranty information.

The ability to track consumer interaction with codes over time provides enhanced consumer insights and has been identified as a potential replacement for third-party data that could make up for the loss of tracking cookies.

Considering potential returns like this, it is not surprising that connected packaging is high on brands’ priority lists, with 80% of respondents of Appetite Creative’s Connected Packaging Survey 2024 citing that connected packaging will be increasingly important to the packaging industry in the next 12 months.

How can digital packaging and label print enhance consumer appeal?

Forward-thinking brands are using QR codes to create immersive, interactive experiences to enhance interactions with consumers, as well as adopting GS1 technologies to future-proof their business. Providing information for multiple stakeholders via one compact code allows brands to focus label and packaging designs on maximising consumer appeal and driving scans.

Digital packaging and label print can be excellent enablers for consumer engagement campaigns, as they not only make the production of eye-catching, variable designs with limited runs faster and more affordable but also allow for the inclusion of variable QR codes for consumer engagement. Brands can incorporate QR codes into packaging designs as part of a digital or hybrid printing process. Even near-line packaging customisation with variable data print and QR codes via a digital inkjet print bar is possible.

How does packaging affect consumer behaviour?

Visual appeal is vital to capturing consumer attention beyond a loyal customer base. Beautiful packaging and labels with unique, eye-catching designs enhance shelf-appeal, inspiring consumers to take a closer look.

Stand-out homeware packaging designs might feature print matching the pattern of the tableware within, which is much too pretty to discard, while limited-edition packaging and labels – such as bottles with custom shrink wrap celebrating sports events – add a layer of exclusivity and collectability.

Novel packaging is often deliberately developed to excite consumers, prompting them to share a photo or even an unboxing video, to their social media accounts – offering free brand exposure, or, in the case of the Heinz Tattoo Stencil label, a way to express their die-hard devotion to the brand.

Packaging-based promotions have evolved to be more interactive than ever before. While the -inclusion of mail-away coupons and competitions on product packaging is nothing new – US cereal giants Kellogg’s and General Mills were running their first promotions more than 100 years ago – the objective remains the same: delighting consumers and fostering brand loyalty.

That said, with retail packaging traditionally focused on attracting attention to grow sales, communication between brand and consumer has typically been one-sided.

De evolutie van verpakkingen: communiceren met consumenten via digitale inhoud

  • Door Domino Printing Sciences
  • maart 11, 2024
  • Digitaal printen
  • Drankenindustrie
  • Flesetiketten
  • Beauty en verzorging
  • Voedingsmiddelen
  • Zoetwaren
  • Snacks
Contact

In de loop van de jaren zijn verpakkingen uitgegroeid van simpele beschermlaag voor producten tot het visitekaartje van een merk. Dankzij technologieën voor slimme verpakkingen zijn ze nu niet langer gewoon mooi om naar te kijken, maar vormen ze een cruciaal onderdeel van de storytelling van een merk.

In dit blog verkennen we hoe het ontwerp van verpakkingen zich heeft ontwikkeld en uitstraling voorop is gaan stellen. En hoe eigenschappen van slimme verpakkingen, zoals QR-codes, de interactie tussen merken en consumenten naar een nieuw niveau tillen in een tijd waarin iedereen over technologie beschikt, honderd jaar na dato.

De evolutie van verpakkingen

Klanten bereiken en aantrekken

Om nieuwe klanten te interesseren is een aantrekkelijke uitstraling essentieel. Mooie verpakkingen en etiketten met unieke en opvallende designs verbeteren de uitstraling in het schap en moedigen consumenten aan om het product beter te bekijken.

Denk aan woonaccessoires met een opvallende verpakking, die past bij het patroon van het bijbehorende servies, bestek of glaswerk – veel te mooi om te laten liggen. Of limited edition verpakkingen of etiketten, die producten exclusief en gewild maken, zoals flessen met een speciaal krimpfolie om een sportevenement te vieren.

Nieuwe verpakkingen zijn vaak met opzet ontwikkeld om klanten enthousiast te maken en hen aan te moedigen om een foto of unboxing-video te delen op hun socialemediaprofiel. Dit levert gratis zichtbaarheid voor uw merk op, of in het geval van het tattoostencil-etiket van Heinz, een manier voor superfans om hun passie voor hun merk te laten zien.

Promoties rondom verpakkingen hebben zich verder ontwikkeld en zijn nu interactiever dan ooit. Vouchers die opgestuurd moeten worden en wedstrijden op productverpakkingen zijn niet nieuw: de Amerikaanse ontbijtgranentitanen Kellogg's en General Mills hielden hun eerste promoties meer dan een eeuw geleden. Maar het doel blijft hetzelfde: consumenten enthousiast maken en brand loyalty creëren.

De communicatie tussen het merk en de consument is echter doorgaans eenrichtingsverkeer geweest, met retailverpakkingen die er van oudsher op gericht waren om aandacht te trekken en zo de verkoop te verhogen.

Slimme verpakkingen en QR-codes

Slimme verpakkingen met QR-codes brengen de fysieke en digitale wereld dichter bij elkaar om de customer experience naar een hoger niveau te tillen. QR-codes maken het mogelijk om meteen een brug te slaan tussen de consument en het merk. De klant heeft toegang tot productinformatie, terwijl merken feedback en reacties van consumenten verzamelen.

De afgelopen jaren zijn consumenten eraan gewend geraakt om in alledaagse situaties QR-codes te scannen. Vier op de vijf smartphonegebruikers in Europa en het VK hebben minstens één keer een QR-code gescand en één op de drie scant elke week minstens één QR-code (Martech Alliance).

Bij verkooppunten in de detailhandel is de transitie van verpakkingsbarcodes naar gestandaardiseerde 2D-codes op basis van GS1 al onderweg, wat leidt tot grotere interesse vanuit marktleiders. Er is nog nooit een beter moment geweest om deze technologie te gaan verkennen.

Merken ontdekken de uiteenlopende toepassingen voor QR-codes: het QR Code Trends Report 2023 van Bitly wijst uit dat consumentengoederen de op twee na snelstgroeiende sector is op basis van het aantal scans, met een groei van 88% jaar-op-jaar.

QR-codes op basis van GS1 zijn klein, maar verstrekken via één simpele scan informatie aan meerdere partijen. Ze bieden merken en retailers waardevolle informatie en een betere traceerbaarheid van producten en voorzien consumenten van handige of interessante inhoud. Inhoud die na verloop van tijd kan veranderen, zonder dat de verpakking aangepast moet worden.

Dit is mogelijk dankzij de gestandaardiseerde structuur van de Digital Link-code (URI), die weergegeven wordt in de vorm van een QR-code. Simpel gezegd is dit een webadres met een reeks identificatiecodes en kenmerken die toegang bieden tot informatie zoals houdbaarheidsdata, serienummers en batch-/partijnummers, maar ook landingspagina's.

Het apparaat of de app waarmee de code gescand wordt, bepaalt welke identificatiecodes verwerkt worden en welke specifieke databron aangeboden wordt. Wie de code scant met een smartphonecamera, krijgt misschien een landingspagina te zien met informatie voor consumenten over recycling en duurzaamheid, terwijl merken en retailers met een ePOS-scanner mogelijk toegang krijgen tot tracking binnen de leveringsketen en houdbaarheidsdata om te gebruiken voor dynamische prijsstrategieën.

Slimme verpakkingen: een win-win voor merken en consumenten

Verpakkingen zijn het laatste contactpunt tussen het merk en de consument. Hier verwachten consumenten alles te vinden wat ze moeten weten over het product, van allergenen en voedingsinformatie tot gebruik en recyclinginstructies. Maar het is voor merken ook de laatste kans om klanten aan zich te binden, iets dat gezien wordt als makkelijker dan het aantrekken van nieuwe klanten.

QR-codes voor verpakkingen stellen merken in staat om appdownloads te stimuleren, evenals aanmeldingen voor loyaliteitsprogramma's en online gemeenschappen. Als beloning krijgen leden toegang tot exclusieve inhoud, aanbiedingen, cadeaus en evenementen. In ruil daarvoor krijgen merken een aandachtig publiek om andere producten en wedstrijden bij te promoten, maar ook wettige persoonsgegevens om te gebruiken in gerichte promotiecampagnes.

Wedstrijden en spellen zijn populair en het is gemakkelijk om aan een van de spellen mee te doen die vaak via QR-codes op frisdranketiketten of snackverpakkingen gepromoot worden. Bij What the Fanta?, een terugkerende campagne die in 2019 begon, worden QR-codes op flessen en blikjes gebruikt om toegang te bieden tot hints over de mysterieuze smaak. Engagement en consumptie zijn hierdoor omhooggeschoten: de mysterieuze smaak uit 2021 werd bijna twee keer zo veel verkocht als de sinaasappelvariant.

Scanbare QR-codes zorgen niet alleen voor entertainment, maar transformeren ook tijdrovende, banale dingen zoals handleidingen vinden en verbruiksartikelen bestellen. Deze codes helpen merken een gebruiksvriendelijkere klantervaring te creëren en brand loyalty te vergroten. Dankzij de toevoeging van variabele data-elementen, zoals batch- of serienummers, kan de inhoud na verloop van tijd veranderen. De eerste scan opent bijvoorbeeld een landingspagina met modelspecifieke montage-/installatie-instructies of video's van gebruikers, terwijl volgende scans informatie over de garantie of handige inhoud over het bestellen van verbruiksartikelen bieden.

De mogelijkheid om bij te houden hoe consumenten in de loop van de tijd omgaan met codes levert betere klantinzichten op. Ook is dit aangewezen als mogelijke vervanging voor data van derden, die het verlies van tracking cookies kan compenseren.

Gezien deze mogelijke voordelen is het geen verrassing dat slimme verpakkingen hoog op de prioriteitenlijst van merken staan. In de Connected Packaging Survey 2024 van Appetite Creative geeft 80% van de respondenten aan dat slimme verpakkingen de komende twaalf maanden een steeds grotere rol gaan spelen in de verpakkingsindustrie..

Vordeelen van slimme verpakkingen

Digitaal printen en slimme verpakkingen

Toekomstgerichte merken gebruiken QR-codes om interacties met consumenten te verbeteren aan de hand van meeslepende, interactieve ervaringen. Daarnaast omarmen ze GS1-technologieën om hun bedrijf voor te bereiden op de toekomst. Door meerdere belanghebbenden met één compacte code van informatie te voorzien, richten merken zich in hun etiket- en verpakkingsontwerp op het optimaliseren van de uitstraling voor consumenten en het vergroten van het aantal scans.

Het digitaal printen van verpakkingen en etiketten is een uitstekende basis voor campagnes rondom customer engagement. Merken hebben de mogelijkheid goedkoper en sneller opvallende, variabele designs in beperkte runs te produceren, maar kunnen ook variabele QR-codes gebruiken voor customer engagement. Merken kunnen een digitaal of hybride printproces gebruiken om QR-codes op te nemen in verpakkingsontwerpen. Het is zelfs mogelijk om verpakkingen near-line aan te passen met variabele data en QR-codes door middel van een digitale inkjetprintbalk.

Steeds meer bedrijven bieden diensten aan om merken te helpen de kracht van slimme verpakkingen te benutten. Domino is een expert in het printen van variabele data en is daarmee een uitstekende partner om dit potentieel te verkennen.

Ga hier om te ontdekken hoe Domino u kan helpen de kans die gepaard gaat met slimme verpakkingen en QR-codes aan te grijpen.

MEER INFORMATIE NODIG?

Ontdek vandaag nog hoe Domino uw bedrijf van dienst kan zijn Contact

Featured Articles