Domino helpt klanten met naleving van de inktregelgeving als lid van EuPIA

  • Door Domino Printing Sciences
  • mei 28, 2015
  • Drankenindustrie
  • Voedingsmiddelen
Contact

Domino is dit jaar al zeven jaar een actief lid van de European Printing Inks Association (EuPIA). De vereniging, die in 2003 werd opgericht, behartigt de belangen van producenten van inkten en aanverwante producten door heel Europa.Dankzij haar lidmaatschap oefent Domino invloed uit op de Europese regelgeving en kan zij haar klanten uitstekend adviseren op het gebied van naleving.

Domino is sinds jaar en dag lid van de British Coatings Federation (BCF) en werd in 2008 een actief lid van EuPIA na het wijzigen van een aantal grondstoffen in haar producten. Domino voerde de veranderingen door om te voldoen aan op handen zijnde wijzigingen in de regelgeving en de kosten te verlagen. <![if !supportLineBreakNewLine]>

Andrew Clifton, Technical Director for Inks and Fluids bij Domino, vertegenwoordigt het bedrijf in het European Printing Inks Technical Committee. Andrew: “Nu er wereldwijd steeds meer regelgeving van kracht wordt voor het gebruik van chemische stoffen, worden meer materialen onder verscherpt toezicht geplaatst. EuPIA houdt een uitsluitingslijst bij. Deze Exclusion List for Printing Inks and Related Products wordt regelmatig bijgewerkt. Naleving is een belangrijke prioriteit voor een bedrijf dat haar eigen inkten produceert, zoals Domino.”

De uitsluitingslijst verbiedt het gebruik van stoffen die zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting. Door zich te houden aan de lijst, heeft Domino haar productontwerpen en productiefaciliteiten “schoon” gehouden en is het zetelend lid van de EuPIA Council geworden. In die hoedanigheid vertegenwoordigt Domino alle inktproducenten.

Andrew licht de voordelen van Domino’s lidmaatschap als volgt toe: “Als lid van EuPIA kan Domino zich proactiever positioneren in de inktindustrie. Dat is belangrijk, aangezien de sector over het algemeen traag heeft ingespeeld op regelgeving. Een ander voordeel is dat wij invloed kunnen uitoefenen op toekomstige besluitvorming in EuPIA. Dat geeft ons een leidende positie in de industrie, wat interessant is voor onze klanten.”

Hij besluit: “Voor een inktproducent is het een hele eer zo actief betrokken te mogen zijn bij EuPIA. Het is dan ook iets waar Domino erg trots op is.”

MEER INFORMATIE NODIG?

Ontdek vandaag nog hoe Domino uw bedrijf van dienst kan zijn Contact

Featured Articles