De voordelen van inkjettechnologie

Het belang van consistente, hoogwaardige codering op verpakkingen of etikettering mag niet worden onderschat. De toenemende globalisatie heeft de werkwijze veranderd van veel bedrijven en organisaties met complexe toevoerketens. Voornamelijk misleidende informatie of een slechte codeerkwaliteit kunnen ernstige gevolgen hebben, voor zowel consumenten als organisaties. De juiste informatie moet op het juiste product worden gecodeerd, met 100 procent nauwkeurigheid.

Er zijn geavanceerde managementsystemen voor de leveringsketens nodig om het transport van producten tussen leveranciers, winkeliers en consumenten te coördineren. Deze geavanceerde technologie zoals ERP- (Enterprise Resource Planning) ofMES-systemen (Manufacturing Execution Systems), is afhankelijk van de duurzaamheid van codes op een groot aantal, uiteenlopende goederen en producten. 

Naast dat codes ervoor moeten zorgen dat het juiste product op de juiste locatie afgeleverd wordt, speelt coderen en markeren ook in andere zaken nog een belangrijke rol. Uit klantonderzoek dat door Domino is uitgevoerd, bleek dat de meest gebruikte codes de ‘productiedatum’ of ‘houdbaarheidsdatum’ zijn, gevolgd door codes voor batch-tracering en codes voor de naleving van regelgeving (bijv. symbolen voor voedselallergenen en veiligheidskeurmerken).

Ontvang nu een exemplaar