I snabba produktionsprocesser samt tillämpningar med track & trace-spårning ger Gx350i mycket skarpa och rena koder. Dessutom är den enkel att både använda och integrera i produktionslinjen.

Gx350i är specialiserad för drift med flera skrivhuvuden, snabb dataöverföring och krävande styrmiljöer (IP64-klassificering) i en rad branscher. Flexibla placeringspositioner och små skrivhuvuden möjliggör enkel integrering i produktionslinjen. Pekskärmen på 10 tum med intuitivt användargränssnitt förenklar operatörernas arbete genom felfri drift samt datainmatning direkt på enheten.

En översikt av egenskaperna hos Gx350i

  • Användning av upp till fyra skrivhuvuden med en styrenhet för utskriftshöjder på upp till 50,8 millimeter resp. flera individuella applikationer.
  • Kan anpassas och kompletteras modulärt efter dina krav.
  • Kan beroende på konfiguration användas på en eller flera produktionslinjer.
  • Lämpar sig för placering av högre utskriftslayouter på ytteremballage tack vare större utskriftshöjder.
  • Pekskärmen på 10 tum ger omfattande översikt av olika processer (t.ex. bläckstatus).
  • IP64-klassningen möjliggör integrering direkt på produktionslinjen (även i svåra produktionsmiljöer med fukt, vatten och damm).
  • Fler integrerade funktioner: Utökad användarhantering, serialiseringspaket, extern dataöverföring (EDC) och seriellt gränssnitt.
  • Tilläggsfunktioner: Valideringsdokumentation

Rustad för dagens och morgondagens krav inom industriell märkning.

Gx350i är en mångsidig skrivare som övertygar med en mängd konfigurationsmöjligheter och utskriftskvaliteter på upp till 600 dpi (beroende på linjehastighet). Skrivaren kan flexibelt anpassas med ett till fyra huvuden beroende på dina krav. Modulariteten uppfyller både dagens och framtidens branschkrav. Tack vare den 10 tum stora styrenheten förenklas konfigurationen av komplexa utskriftslayouter avsevärt. Med denna uppdaterade modell till våra G320i och G220i skriver du mycket täta datamatriskoder med en läsbarhet enligt klass A (ISO 15415). Tack vare AutoSwap-funktionen kan patroner bytas under pågående produktion – även när flera skrivhuvuden används.