Höga krav på spårbarhet
Serialiseringskraven är den största utmaningen som märkningsbranschen stått inför under de senaste årtiondena. Förmågan att spåra och identifiera produkter med hjälp av koder genom hela leveranskedjan blir allt viktigare. Koderna måste också kunna läsas av både människor och maskiner för att verifiera autenticitet och uppfylla lagliga krav. EU-direktivet för skydd mot förfalskade läkemedel (FMD) träder i kraft i februari 2019, vilket gör att serialisering av licensierade läkemedelsprodukter blir ett lagkrav för alla företag i EU. Det är en stor och komplicerad uppgift, men vi kan hjälpa dig.

Branschledande inom serialiseringsteknik
Tack vare lång erfarenhet av utskriftslösningar som uppfyller gällande lagkrav inom en mängd sektorer är vi i en unik position. Domino har märkningsbranschens senaste tekniker för serialisering och vi förstår våra kunders utmaningar. Vi har investerat i tid, arbete och forskning så att vi kan erbjuda våra kunder de mest proaktiva och lättintegrerade lösningarna.

Våra TIJ-laserskrivare i G-serien och D-serien har redan funktioner för serialisering och kan hantera unika koder med hög hastighet utan duplicering. Våra bläck har hög kontrast, torkar snabbt och är mycket tåliga vilket gör att trycket syns tydligt genom hela leveranskedjan.