Användarvillkor

Läs dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats

 

Läs dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats

 

VAD FINNS I DESSA VILLKOR?

Dessa villkor innehåller reglerna för användning av vår webbplats www.Domino-Printing.com/sv-se/ (vår »sida«) av dig.

 

OM OSS OCH KONTAKT

www.Domino-Printing.com/sv-se/ är en webbplats som drivs av Domino Sweden AB ("vi"). Vi är registrerade i Sverige med organisationsnummer 556418-3597. Vår affärsadress är Attorpsgatan 12, 582 73 Linköping. Vårt momsnummer är SE556418359701.

Om du vill kontakta oss, skriv ett e-postmeddelande till info@domino.se  eller ring vår kundtjänst på +46 (0) 13-35 70 00.

Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor

Genom att använda vår webbplats erkänner du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem.

Om du inte samtycker till dessa villkor, får du inte använda vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Det kan finnas andra villkor som gäller för dig

Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor som gäller för din användning av vår webbplats:

 • vår integritetspolicy definierar villkoren för behandling av personuppgifter som samlats in av oss eller lämnats till oss av dig. Användningen av dina personuppgifter sker uteslutande på grundval av lagen om dataskydd, den allmänna dataskyddsförordningen, dataskyddsdirektivet och instruktionerna för insamling av uppgifter. 

 

VI GÖR ÄNDRINGAR AV VILLKOR OCH VÅR WEBBPLATS

Vi ändrar dessa villkor från tid till annan. Varje gång du vill använda vår webbplats kontrollerar du dessa villkor för att säkerställa att du förstår villkoren som gäller vid den tiden. Vi kan uppdatera och ändra vår webbplats då och då för att återspegla förändringar i våra produkter, våra användares behov och våra affärsprioriteringar

 

VI KAN STÄNGA AV ELLER LÅSA VÅR WEBBPLATS

Vår webbplats tillhandahålls gratis.

Vi garanterar inte att vår webbplats eller dess innehåll alltid är tillgänglig. Av affärsmässiga eller operativa skäl kan vi stänga av vår webbplats helt eller delvis eller begränsa tillgängligheten för hela eller delar av webbplatsen. Vi kommer att försöka informera dig om eventuella blockeringar eller avstängning inom rimlig tid.

Du måste se till att alla personer som kommer till vår webbplats via din internetanslutning känner till och följer dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor.

Du måste hålla din kontoinformation säker

Om du väljer ett användar-ID, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden, eller om du ger oss en användar-ID-kod, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden, måste du behandla denna information konfidentiellt. Du får inte avslöja dem till tredje part.

Vi har rätt att när som helst avaktivera användar-ID eller lösenord, oavsett om du har valt dem eller har tilldelats av oss, om du enligt vår rimliga bedömning inte har uppfyllt bestämmelserna i dessa användarvillkor.
Om du känner till eller misstänker att någon annan känner till ditt användar-ID eller lösenord måste du meddela oss omedelbart via e-post till data.privacy@domino-printing.com .

 

HUR DU FÅR ANVÄNDA MATERIAL PÅ VÅR WEBBPLATS

Vi äger eller licensierar alla immateriella rättigheter på vår webbplats och det material som publiceras på den. Dessa verk skyddas över hela världen av upphovsrättslagar och konventioner. Alla dessa rättigheter är reserverade.

För ditt personliga bruk kan du skriva ut en kopia av varje sida från vår webbplats, och du kan uppmärksamma andra inom din organisation om innehållet som publiceras på vår webbplats.

Du får inte ändra utskrifter eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda bilder, foton, videoklipp eller ljudklipp eller annan grafik separat från den medföljande texten.

Det är alltid nödvändigt att hänvisa till vår status (och de nämnda bidragsgivare) som författare till innehållet på vår webbplats.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiellt syfte utan att få en licens från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor förlorar du omedelbart din rätt att använda vår webbplats och du måste returnera eller förstöra kopior av materialet som vi har valt.

 

LITA INTE PÅ INFORMATION PÅ DENNA SIDA

Innehållet på vår webbplats är endast för allmän information.

Alla prestationsrelaterade siffror / anspråk har erhållits under vissa villkor och kan endast återges under liknande förhållanden. Bilder och / eller videor på webbsidorna kan visa extrafunktioner eller uppgraderingar. Utskriftskvaliteten kan variera beroende på förbrukningsartiklar, skrivare, underlag och andra faktorer. Fel och driftstopp på produktionslinjer kan vara oundvikliga.

För specifik produktinformation ska du kontakta din Domino-säljare. Information på våra webbplatser är inte avsett som råd du bör lita på. Du måste söka professionell rådgivning från Domino innan du gör något (inklusive att genomföra ett köp) baserat på innehållet på vår webbplats.

Medan vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats, ger vi inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Varken Domino Printing Sciences plc eller något av Dominos företag har något ansvar för någon information på denna webbplats angående produktens lämplighet för en viss applikation. Information på denna webbplats, inklusive, men inte begränsad till, videor, bilder eller krav på uppfyllelse, är inte en del av villkoren mellan dig och Domino.

 

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR WEBBPLATSER SOM VI LÄNKAR TILL

I den mån vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part är dessa länkar endast för din information. Dessa länkar utgör inte ett godkännande av de länkade webbplatserna och bör inte tolkas som vår tillåtelse att länka till dessa webbplatser eller någon information du kan få om dem. Vi har inget inflytande över innehållet på dessa sidor eller resurser.

 

VÅRT ANSVAR FÖR DINA FÖRLUSTER ELLER SKADOR

Vårt ansvar för skador av något slag är uteslutet.

I synnerhet ansvarar vi inte för:

 • förlorade vinster, förlust av intäkter, förlust av företag eller intäkter,
 • Avbrott i verksamheten,
 • Förlust av förväntade besparingar,
 • Förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller rykte,
 • indirekta följdförluster eller följdskador.

 

FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Du får endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats enligt följande:

 • på ett sätt som bryter mot gällande lokala, nationella eller internationella lagar eller förordningar,
 • på ett sätt som är olagligt eller bedrägligt eller har ett olagligt eller bedrägligt syfte eller en olaglig eller bedräglig effekt,
 • i syfte att orsaka skada eller försökt skada minderåriga i någon form,
 • att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte överensstämmer med våra innehållsstandarder ,
 • att överföra eller orsaka sändning av oönskad eller obehörig reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande kundreklam (spam);
 • att medvetet skicka in data eller skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, keyloggers, spyware, adware eller annan skadlig programvara eller liknande datorkod som är utformade för att påverka driften av programvara eller programvara Hårdvarupåverkan.

Du instämmer vidare:

 • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller sälja någon del av vår webbplats i strid med villkoren på vår webbplats.
 • Att inte till obehörig ge åtkomst, skada, förstöra eller störa:
 • en del av vår sida,
 • en enhet eller nätverk som vår webbplats är lagrad på,
 • en mjukvara som används för att tillhandahålla vår webbplats eller
 • en enhet eller nätverk eller programvara som ägs eller används av en tredje part.

Innehållsstandarder

Dessa innehållsstandarder gäller allt material som bidrar till vår webbplats (" Bidrag ") och relaterade interaktiva tjänster.

Standarderna gäller för alla delar av ett bidrag såväl som för hela bidraget.

Vi har rätt, men inte skyldigheten, att granska inlämningar och kommer att avgöra om ett inlägg bryter mot innehållsstandarder.

Ett bidrag måste:

 • för att vara korrekt (såvitt fakta är kända),
 • presenteras ärligt (när det gäller att uttrycka åsikter),
 • följa tillämplig lag.

Ett bidrag får inte:

 • förolämpa en person,
 • vara obscent, stötande eller hatiskt,
 • främja sexuellt uttryckligt material,
 • Främja våld,
 • Främja diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
 • Kränkningar av tredje parts äganderätt, särskilt upphovsrätt, databas, varumärke, patent- eller designrättigheter för andra personer,
 • vilseleda
 • bryter mot en juridisk skyldighet till en tredje part, till exempel en avtalsskyldighet eller en tystnadsplikt,
 • främja en olaglig handling
 • trotsa en domstol
 • vara hotande eller kränkande eller kränka en persons integritet eller orsaka irritation, besvär eller onödig ångest,
 • Förespråka, främja, uppmana någon part att begå eller hjälpa till olaglig eller kriminell handling som (som exempel) brott mot upphovsrätt eller missbruk av dator.
 • Du utgör dig själv eller felaktigt föreställer din identitet eller koppling till en person,
 • ge intrycket av att bidraget kommer från Domino Printing Sciences plc eller ett koncernföretag, om detta inte är fallet
 • hjälpa eller uppmuntra en part att begå eller hjälpa till i någon olaglig eller kriminell handling, såsom (till exempel intrång i upphovsrätt eller datormissbruk);
 • Innehålla ett uttalande som du känner till eller tror, ​​eller har rimliga skäl att tro, att medlemmar av allmänheten som uttalandet är eller ska offentliggöras sannolikt kommer att förstå som en direkt eller indirekt uppmuntran eller annan stimulans, till förberedelse eller anstiftning av terrorhandlingar.
 • Innehåller reklam eller marknadsför tjänster eller webblänkar till andra webbplatser

 

ÖVERTRÄDELSE AV INNEHÅLLSSTANDARDER

Om vi ​​tror att det har inträffat ett brott mot innehållsstandarder, kommer vi att vidta ur vår synvinkel lämpliga åtgärder.

Underlåtenhet att följa innehållsstandarder kommer att utgöra ett väsentligt brott mot dessa användarvillkor, enligt vilka du får använda vår webbplats, kan leda till att vi tar något av eller allt av följande:

 • omedelbar, tillfällig eller permanent återkallelse av din rätt att använda vår webbplats,
 • omedelbart, tillfälligt eller permanent borttagning av inlägg som du har lagt ut på vår webbplats,
 • Skickar en varning till dig,
 • Rättsliga förfaranden mot dig angående återbetalning av alla kostnader som uppstår till följd av skadan för kompensationsändamål (särskilt rimliga administrativa och juridiska kostnader),
 • ytterligare rättsliga åtgärder mot dig,
 • Utlämna all information till brottsbekämpande myndigheter som är rimligt nödvändiga eller krävs enligt lag.

De åtgärder vi kan vidta är inte begränsade till de som beskrivs ovan och vi kan vidta andra åtgärder som vi anser vara lämpliga.

 

VI ÄR INTE ANSVARARIGA FÖR VIRUS OCH DU FÅR INTE IMPLEMENTERA VIRUS

Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.

Du ansvarar för konfigurationen av din informationsteknologi, datorprogram och plattform för åtkomst till vår webbplats. Du bör använda ditt eget antivirusprogram.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojanhästar, maskar, logikbomber eller annat material som är tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern som vår webbplats ligger på, eller servrar, datorer eller databaser anslutna till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats genom en attack för att avslå tjänsten eller en omfattande attack för att stänga den. Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott. Vi kommer att rapportera denna överträdelse till respektive brottsbekämpande myndigheter och samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda vår webbplats att gälla med omedelbar verkan.

 

REGLER FÖR LÄNKNING TILL VÅR webbplats

Du kan läka till vår webbplats så länge du gör på ett rättvist och lagligt sätt och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte.

Du får inte skapa en länk som innebär en form av anslutning, godkännande eller godkännande från vår sida, om ingen finns.

Du får inte skapa en länk till vår webbplats på en webbplats som du inte äger.

Vår webbplats får inte bäddas in på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillståndet att länka.

Webbplatsen där du skapar länken måste i alla avseenden uppfylla de innehållsstandarder som anges i denna riktlinje.

Om du, i motsats till ovanstående bestämmelser, vill länka till innehållet på vår webbplats eller använda innehållet på vår webbplats, vänligen kontakta info@domino.se.

Våra varumärken är registrerade

"Domino" och   är registrerade varumärken som tillhör Domino Printing Sciences plc. Du får inte använda dem utan vårt tillstånd om de inte är en del av det material du använder i enlighet med tillståndet i denna policy.