Domino levererar system för märkning och identifiering av produkter viket garanterar spårbarhet och kvalitet i samtliga förädlingsled. Vi kombinerar märkteknik från världens främsta leverantörer med programvara som utvecklas för att passa behoven hos varje enskild kund.

Ladda hem