Vision-kameror

R-serien: Intelligenta kamerasystem för kodverifiering

Utskriftskontroll för ökad kvalité

Effektivt flöde, optimerad total utrustningseffektivitet (OEE) och minskad total ägandekostnad har länge varit standardkrav för moderna produktions- och förpackningsprocesser. Ofta kan även små justeringar och fler kontroller ha en stor effekt. Men ökade manuella kontroller innebär också högre produktionskostnader - och det är precis här fördelarna med automatisk kodverifiering ligger.

Kamerasystem för industriell bildbehandling används för igenkänning och verifiering av märkningen på produkter och förpackningar. Streckkoder, 2D DataMatrix-koder, QR-koder, bäst-före-datum, batchnummer med mera läses av med automatiserad optisk inspektion även vid höga linjehastigheter. Oavsett vilken kod som tillämpas måste fullständighet och noggrannhet verifieras för att undvika dyra produktåterkallelser.

Med R-seriens industriella vision-kameror kontrolleras automatiskt om märkningen är korrekt placerad, innehåller rätt information och har den läsbarhet som krävs. Vision-systemet möjliggör att märkningsfel upptäcks redan innan de kan påverka din produktion. Detta eliminerar irriterande manuella kontroller efter produktion. Fel kan upptäckas och korrigeras i ett tidigt skede - vilket sparar både tid och pengar.

Fördelar med våra industriella vision-system i R-serien

Felfria utskrifter

Säkerställ att alla koder är läsliga

Skydda ditt varumärke

Undvik rättsliga påföljder/påföljder från återförsäljare

Eliminera avfall

Undvik potentiella kostnader som kan uppstå i samband med kasseringar och produktåterkallelser

Automatisera verifieringen av utskrifter

Ta bort behovet av kostsamma manuella kontroller

R-serien: Kodverifiering för maximal produktionskvalitet

R-serien

Kasserade och återkallade produkter medför stora och oförutsägbara kostnader för företag. Märkningen av produkter och förpackningar måste vara korrekt och i vissa branscher är märkningen reglerad av lagar och bestämmelser. Om märkningsfel kan upptäckas i ett tidigt skede finns pengar att spara och produktionskvaliteten kan maximeras.

Visionsystemen R150, R350 och R550 i Domino R-serien har utvecklats och optimerats för att vara kompatibla med hela Dominos portfölj. Dessa kameror är anpassade för integrerad kvalitetskontroll och integreras direkt i produktionslinjen.

Med vision-kamerorna i R-serien kan du kontrollera läsbarhet, kvalitet och korrekthet av streckkoder, 2D-datamatriskoder, staplade eller kombinerade batchnummer. Uppfyll märkningskrav och minimera antalet kasserade och återkallade produkter.

Flexibel och framtidssäker – Ett system som är anpassat efter just dina krav

Lista över funktioner för R550 R-serien för komplett utskriftsverifiering, det bästa sättet att undvika utskriftsfel och därmed undvika produktåterkallelser, kasseringar och manuella kontroller

R550 – Utskriftsverifiering

Uppnå felfri märkning med en komplett lösning för utskriftsverifiering. R550 ger ett komplett skydd samt den prestanda och produktsäkerhet som din produktion behöver.

Lista över R350 R-seriens funktioner som bidrar till att undvika utskriftsfel. R350 kan avläsa om utskriften skrivits ut, hur den är placerad och om den är maskinläsbar: Därför är det en perfekt lösning för kvalitetskontroll

R350 – Utskriftskvalitet

Behöver du inte kontrollera märkningens precision? R350-modellen fångar upp vanliga utskriftsproblem och säkerställer läsbarheten för maskinläsbara koder.

Lista över R150 R-seriens funktioner för grundläggande skydd mot utskriftsfel. R-serien är en utmärkt lösning för att undvika utskriftsfel och potentiella konsekvenser

R150 – Kontrollera dina utskrifter

Vår ingångsmodell för utskriftsverifiering. R150 kontrollerar att utskriften skrivits ut och hur den är placerad.

Vision-kameror för visuell inspektion och kodverifiering

 

Industriell vision- och märksystem från en enda leverantör

Inom en produktionslinje måste alla system samordnas och optimalt med varandra för att säkerställa maximal produktivitet.

Det har aldrig varit så lätt att märka produkter och omedelbart efteråt kontrollera varje kod och upptäcka problem innan de påverkar produktionen.

  • Enkel installation och integrering med märksystemet.
  • Optimerad för Dominos teckensnitt och utskriftsegenskaper.
  • Ett gemensamt användargränssnitt från Domino som är lätt att lära sig.
  • Systemet går att integrera med och använda tillsammans med framtida uppgraderingar från Domino.
  • Sist, men inte minst, kommer produkterna från samma tillverkare så att du bara använder en källa för hela märknings- och kontrollsystemet.

Märkning och utskriftskontroll från samma tillverkare är logiskt helt enkelt.

Product-Page-R-Series-Domino-Range

Nedladdningar

PRATA MED EN EXPERT

R-serien är det perfekta visionsystemet för Domino-skrivare. Om du investerar i en pålitlig och hållbar märklösning från Domino ska du helst skydda din produktion med ett särskilt avsett visionsystem från Domino.