Här är QuickDesign WS

QuickDesign WS är en tilläggsmodul för QuickDesign som möjliggör kommunikation mellan Domino-skrivare, produktionsmiljön och externa system med hjälp av Weihenstephan Standard. Weihenstephan Standard är ett ramverk som utvecklats för livsmedels-, flask- och förpackningsbranschen för att förenkla processen och effektivisera kodning i produktionsmiljöer med flera olika tekniker. QuickDesign WS är enkel att konfigurera och inkluderar en standardiserad etikettutformare som ger alla kodningstekniker ett enhetligt utseende.