Kompakt och komplett märkstation

Domino Special Solutions åtog sig uppdraget att skapa ett märksystem som var helhetsanpassat till ett företag som tillverkar motorkomponenter i aluminium. Helhetslösningen är skapat som en kompakt märkstation, perfekt integrerat med kundens befintliga produktionslinje. Märkstationen utformades runt Dominos laserskrivare F220i som byggdes in i ett strålningssäkert kabinett med automatiserade luckor. Stationen integrerades med den befintliga palettbanan så kunden fick en arbetsmiljöskyddad lasermärkning utformat efter deras förutsättningar.