Tvådimensionell Data Matrix-kodning

  • Av Chris Thorpe
  • juli 16, 2016
  • Livsmedel
  • Biovetenskap
Hör av dig

Vad är en tvådimensionell streckkod?

En av de bästa sakerna med tvådimensionella streckkoder är att de, beroende på hur de tillämpas, är enkla att läsa. De ger tillverkare ett sätt att förmedla en hel massa information genom att använda en mycket liten symbol som kan avkodas med hjälp av en scanner eller till och med en smartphone. De ger ökad insyn och effektivitet för leveranskedjor. De ger också tillverkare ett nytt sätt att interagera med slutkonsumenter ‒ det kan vara att de vill tillhandahålla extra information om näringsinnehåll på livsmedelsförpackningar, förbättra säkerheten eller uppmuntra kunderna att delta i en tävling.

blog-2d-data-matrix-best-practice-blister-pack

Men det finns en hel massa att tänka på när man arbetar med tvådimensionella streckkoder. Att skaffa rätt teknik och kunna koda effektivt kräver ett noggrant övervägande av dina verksamhetskrav, förpackningsmaterial samt vilken teknik som redan finns på dina produktionslinjer. Om fel teknik används till att skriva ut tvådimensionella streckkoder kan det bli kostsamt och orsaka problem med avkodning av data. Eller ännu värre ‒ utgöra ett lagbrott.

Här följer några enkla riktlinjer:

Storlek 

Även om de är små så har tvådimensionella streckkoder en generös datakapacitet. Detta gör det möjligt för tillverkare att trycka omfattande spårbarhetsdata utan att påverka hur produktförpackningen ser ut eller känns. I allmänhet gäller att ju mer data du vill förmedla, desto större blir streckkoden. Det viktigaste här är att se till att måtten följer GS1-riktlinjerna med avseende på X-dimensionen för att undvika avvisade produkter när koden jämförs med standarden ISO 15415.

blog-2d-data-matrix-best-practice-2d-codes

Form 

Du har säkert lagt märke till att de flesta tvådimensionella streckkoder är fyrkantiga. Det är det vanligaste formatet som gör det möjligt att koda den största mängden data. Men en rektangulär form kan också användas och kan vara bättre ifall du driver produktionslinjer med hög hastighet.

Placering

Alla tillverkare vet att det viktigaste av allt är förpackningens utformning, i allt från att skilja sig från mängden på hyllan till att efterleva branschförordningar. Detta innebär att det kan finnas begränsningar på var du kan placera den tvådimensionella streckkoden på din produkt. Och ändå är placeringen av allra största vikt. Utskrift av symbolen över veck, skarvar eller hörn kan skapa problem med skanningen. Symboler ska också omges av en tyst zon ‒ ett ljust område omkring streckkoden som inte innehåller några grafiska inslag. Detta gör det enkelt för kodläsare att känna igen och tolka koden. Till sist rekommenderar vi att en tolkning av streckkoden som kan läsas av människor trycks i närheten av symbolen ‒ tillräckligt nära så att det syns att tecknen tillhör koden.

Färger och kontrast 

Färgerna hos ett varumärke utgör en enorm del av varumärkets visuella identitet. Men att använda dessa i en tvådimensionell streckkod är inte nödvändigtvis en god idé. För att symbolerna ska kunna avkodas på ett effektivt sätt, måste det finnas stora kontraster mellan de två färgerna som används i symbolen. Det är just därför som de allra flesta tvådimensionella streckkoder är svartvita ‒ det är den mest effektiva färgkombinationen. Andra färger ‒ som mörkgrönt och mörkblått ‒ går att använda, men tänk på att rött ser ut som vitt för vissa kodläsare som använder rött ljus.

På mörka områden ska solida mörka färger användas (svart, blått, eller färger som innehåller mycket svart). Undvik färger som hamnar på mitten av skalan ‒ de som varken är ljusa eller mörka ‒ och reflekterande bläck, som kan förblinda kodläsare. Glänsande ytor så väl som genomskinliga förpackningar kan också orsaka problem med kontraster.

blog-2d-data-matrix-best-practice-electronics-board

Underlag

Dagens utskriftsteknik gör det möjligt att trycka tvådimensionella streckkoder på i stort sett vilken produkt eller förpackning som helst ‒ direkt på produktionslinjen. Olika utskriftstekniker lämpar sig dock för olika typer av underlag. Om du vill förbättra kvaliteten på dina symboler och minska utskriftsfel är det viktigt att du tar med din produkt, typen av förpackning och dina verksamhetsbehov i beräkningen. Då kan du hitta den teknik som passar dig bäst.

De utskriftstekniker som är bäst lämpade för att skriva ut tvådimensionella streckkoder är termisk bläckstråleteknik, övertryck med värmetransfer och laseretsning.

Termisk bläckstråleskrivare 

Beroende på vilka underlag du arbetar med är förmodligen det bästa alternativet för att trycka tvådimensionella streckkoder termisk bläckstråleteknik. Dessa skrivare använder termisk energi för att värma upp bläck och trycka det på förpackningen. De passar perfekt i produktionslinjer där hastigheten är av stor vikt ‒ och de fungerar tillsammans med flera olika underlag med extremt låg total ägarkostnad.

Övertryck med värmetransfer 

Övertryck med värmetransfer fungerar bäst för tryck på flexibla förpackningar och vidhäftande etiketter. Tekniken fungerar genom att värme överförs till ett band (tejp som har belagts med ett särskilt bläck) som sedan överför bilden på etiketten. Vilket band som väljs beror på typen av underlag och skrivhuvudets konfiguration. Utskriftskvaliteten påverkas av värmeenergi, utskriftshastighet och tryck.

6-reasons-every-snack-manufacturer-needs-tto-technology-crisps-pack

Laseretsning

I laseretsningsteknik används precisionsstyrda lasrar som märker produkterna permanent. Laserns effekt måste ställas in baserat på hur stora volymer som behöver skrivas ut så väl som på utskriftshastigheten. Effekten måste anpassas efter underlag och varierar normalt mellan 10 och100 watt. Laserteknik fungerar med de flesta underlag, inklusive metall, men kodkvaliteten är normalt lägre än med system som använder termisk bläckstråleteknik eller övertryck med värmetransfer.

Kodningsprogram 

En särskild programvara krävs för att generera tvådimensionella streckkoder. Flera olika alternativ finns tillgängliga; vissa är inbyggda i utskriftsenheten, medan andra är externa. Leta efter programvara som kan generera tvådimensionella streckkoder som överensstämmer med standarden ISO/IEC 16022. Du ska också kontrollera med tillverkaren att din programvara kan programmera FNC1 i första positionen.

Överensstämmelse

En kods styrka beror på hur enkel den är att tolka. Det är därför som utskriftskvalitet och kontrast är så viktigt. Men det är också väsentligt att dina handelspartners använder ett delat system. Annars kanske dina produkter måste få nya etiketter allteftersom de går igenom leveranskedjan. Tvådimensionella streckkoder stödjer olika kodningsstrukturer, men bästa praxis är att koda data genom att använda undergruppen i ISO/IEC 646 (motsvarar ASCII). Denna teckenuppsättning stöds av nästan alla datorsystem som finns tillgängliga i världen idag och ser till att dina symboler går att avkoda under hela leveranskedjan ‒ från produktionslinje till slutkonsument. Vill du veta mer? Omfattande riktlinjer om bästa metoder för tvådimensionella streckkoder finns att läsa på GS1:s riktlinjer för tvådimensionella streckkoder.

Håll dig uppdaterad!

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av specialanpassade lösningar för produktionsflöden, nyheter och inspiration. Du får även möta våra kunniga medarbetare och du får en inblick i branschens vardag.

Registrera dig här

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Kontakta oss om våra innovativa och prisbelönta utskriftslösningar. Hör av dig

Featured Articles