Vad är skillnaden mellan primära och sekundära förpackningar?

  • Av Chris Thorpe
  • maj 18, 2016
  • Drycker
  • Beauty & Grooming
  • Livsmedel
  • Biovetenskap
  • Tobak
  • Industri
Hör av dig

Vad är primära förpackningar?

Primär förpackning är den förpackning som faktiskt innehåller din produkt, den sista försvarslinjen mellan din produkt och världen utanför. Exempel är: en chipspåse, en vinflaska, en konservburk, omslagspapper till chokladkakor. Ibland tas en primär förpackning bort helt och hållet (till exempel för smörgåsar), ibland så bevaras den hel (till exempel en vinflaska). Men inom dagligvaruhandeln är den nästan alltid där.

Vad är sekundära och tertiära förpackningar?

Nästa nivå på förpackning kallas sekundär förpackning. Detta kan vara en stor påse som innehåller flera mindre chipspåsar, en plastförpackning som håller ihop flera dryckeskartonger, eller en kartonglåda som innehåller ölburkar.

Den tertiära förpackningen är den tredje nivån på förpackning som inte kunden ser så ofta, förutom eventuellt vid lagerförsäljning. Den har att göra med de plastförpackade pallarna som används till att transportera produkter i bulk från tillverkaren till återförsäljaren, normalt via distributionscenter.

whats-difference-primary-secondary-packaging-800x400-2

Låt oss återvända till exemplet med vinflaskor. Själva vinet är inuti flaskan (primär förpackning). Ett antal flaskor förpackas i en kartong (sekundär förpackning) och dessa kartonger lastas sedan på en pall och förpackas med krympfolie för distribution (tertiär förpackning).

Därför är kodning viktigt

För att kunna spåra produkter genom leveranskedjan måste varje förpackningsnivå (och ibland även själva produkten, som är fallet med ägg) ha en kod som identifierar produkten och ger information om dess ursprung och äkthet. Normalt görs detta med en streckkod, men det kan också vara en mer modern maskinläslig kod som en tvådimensionell streckkod eller QR-kod.

Det finns flera olika typer av kodningstekniker

Det finns ingen teknik som passar alla och som kan koda korrekt på varje typ av förpackning. Olika kodningstekniker passar på olika typer av underlag och i olika förpackningsmiljöer. Exempelvis kan laserskrivare  producera permanenta serienummer, batchkoder, streckkoder och tvådimensionella streckkoder i höga hastigheter, men på vissa förpackningsmaterial kanske de inte kan få fram så stora kontraster.

whats-difference-primary-secondary-packaging-800x800-4

Bläckstråleskrivare däremot, är oerhört mångsidiga och kan märka flera produkter och förpackningstyper med hjälp av flera olika bläcktyper i precis lika många olika tillverkningsmiljöer. Andra tekniker som vaxstråleskrivare drabbas ganska ofta av driftavbrott. Å andra sidan beror kvaliteten på koden som produceras av termiska bläckstråleskrivare på hur produkten passerar skrivhuvudet på produktionslinjen. Detta kan försvåras om förpackningen som du kodar på rör sig och är ostabil.

Det är också viktigt att komma ihåg att den primära förpackningen har andra kodningskrav än den tertiära förpackningen. Medan kodningen på den primära förpackningen i allmänhet behöver vara reptålig och permanent handlar den tertiära förpackningen enbart om konsekvens och läslighet, och det här behovet går ofta att tillfredsställa med ett Print and Apply-system ‒ där en vidhäftande etikett skrivs ut och sätts på utsidan av en låda, bricka eller på krympfoliet som omger produkten, eller till och med på pallen.

Hitta rätt teknik för din verksamhet

När du har rätt kodningsteknik för produktionslinjen ökar produktionseffektiviteten och koden uppfyller sina syften. Att hitta den teknik som är bäst lämpad för din verksamhet innebär att du måste vara tydlig om vad dina krav är. Vilken typ av produktionsmiljö arbetar du inom? Krävs regelbundna avspolningar? Finns det risk för föroreningar från socker, sirap eller olja?

Sedan måste du tänka på produktionslinjens hastighet, inte alla kodningstekniker fungerar i höga hastigheter. Och det finns ännu mer att ta i åtanke. Behöver du flexibiliteten att kunna skriva ut på flera underlag eller arbetar du alltid med samma förpackningsmaterial? Måste du tänka på specifik lagstiftning om hälsa och säkerhet i fråga om installation (eller skydd) eller bläcktyper (föroreningar i livsmedel)? Behöver du programvara som automatiskt skapar unika koder för varje enskild produkt? Vill du ha flexibilitet på kort sikt, eller kommer linjen att installeras på lång sikt?

Detta är viktiga frågor att besvara. Men den optimerade effektivitet och produktionsvärdet som du får vid val av rätt utrustning innebär att det är värt att ta sig tid att vara specifik om dina kodningskrav på varje stadium i ditt projekt.

Känner du dig förvirrad? Fatta ett beslut som spelar roll...

whats-difference-primary-secondary-packaging-800x400-3

Som du ser så finns det mycket att ta med i beräkningen när du väljer kodningsteknik. Det är inte så enkelt som att väga upp för- och nackdelar ‒ här handlar allt om detaljer. Du måste tänka på hur pass bra ditt val av teknik matchar nyanserna i din produktionslinje och din verksamhet. Om du vill ta hjälp av en expert ska du kontakta en av våra specialister om kan diskutera dina tillämpningar med dig.

Håll dig uppdaterad!

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av specialanpassade lösningar för produktionsflöden, nyheter och inspiration. Du får även möta våra kunniga medarbetare och du får en inblick i branschens vardag.

Registrera dig här

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Kontakta oss om våra innovativa och prisbelönta utskriftslösningar. Hör av dig

Featured Articles