Vilka är de bästa teknikerna för kodning på flexibla förpackningar?

  • januari 02, 2018
  • Livsmedel
  • Konfektyr
  • Snacks
Hör av dig

Du behöver bara ta en snabb titt på butikshyllorna för att märka att flexibla förpackningar blir allt mer populära. Då tillverkare allt oftare följer den senaste förpackningstrenden, måste din kodningsteknik vara lika flexibel som de underlag som åker igenom din produktionslinje.

230 miljarder dollar är det sammanlagda värdet för flexibla förpackningar inom både konsumentmarknaden och industrin. Detta enligt ny forskning från experterna på vad som pågår på förpackningsmarknaden, Smithers Pira. Den här siffran beräknas växa årligen med 4,3 % och nå ett sammanlagt värde på 283 miljarder år 2022. Kort sagt: den växande trenden mot användning av flexibla förpackningar visar inga tecken på att avta.

Men att trycka spårbarhets- och produktidentifieringskoder på flexibla förpackningar kan ibland medföra utmaningar som tidigare inte har påträffats med andra förpackningsmaterial. För glas- och aluminiumburkar äger kodningen alltid rum efter att förpackningen har fyllts och förseglats.  Kodningstekniken klarar av den böjda eller ojämna ytan. När det gäller flexibla förpackningar ökar antalet alternativ för kodningsteknik beroende på produktionsmiljön. Detta innebär att var och när en produkt märks på produktionslinjen kan skilja sig mellan olika kodningstekniker.

För vilka produkter används flexibla förpackningar?

Påsar med chips och godis har stoppats i flexibla förpackningar i flera årtionden. Men idag är det ett häpnadsväckande antal olika produkter som har flexibla förpackningar: kaffe, tvättmedel, vin, pastasås, frukostflingor med mera. Det pågår också just nu en trend att gå över från tyngre och styvare förpackningar till de mer lättviktiga och bekväma flexibla förpackningarna. Formen på förpackningen varierar också enormt, från fristående påsar, pillow bags, portionspåsar och omslag.

Vilken är den bästa kodningstekniken för flexibla förpackningar?

Eftersom produktionsmiljöer förväntas producera flera produkter per dag och antalet typer av förpackningar ökar, måste kodningstekniken vara lika flexibel som materialet som ska tryckas på. Att ha en snabb, flexibel och pålitlig kodningsteknik är inte längre en önskan utan en nödvändighet för att möta dagens moderna produktionskrav.

Traditionella varmstämplar och rullkodare

När kodning på flexibla förpackningar ändrades från att tryckas för hand till att tryckas på en produktionslinje var varmstämplar en av de första metoderna som användes. Dessa metoder har förtjänat sin plats i historien, men de nya teknikerna gör att varmstämplar inte längre är kommersiellt gångbara. Nackdelen med varmstämplar är det statiska stansbaserade typsnittet, de manuella uppgifterna att kyla ned kodaren och sedan fysiskt ändra typsnittet tecken för tecken för varje jobb, batchändring och skiftändring. Detta innebär att tekniken har långa driftavbrott och inget skydd mot den mänskliga faktorn. Det potentiella extra arbetet på grund av den mänskliga faktorn, längre driftavbrott för kodändringar och de relativt låga produktionsvolymerna innebär att utrustningens effektivitet kan ha en stor inverkan på anläggningens produktivitet. Utskriftskvaliteten kan vara inkonsekvent under typsnittets livslängd vilket återigen ökar risken för att arbetet måste göras om samt ökar mängden produktionsavfall samtidigt som produktionen minskar.

Dessutom rör vi oss allt mer in i en digital tidsålder, där kunderna ofta kräver större interaktion med produkten eller märket och den här traditionella tekniken kan inte producera QR-koder och tvådimensionella streckkoder som ger en förhöjd produktupplevelse.

Från gammalt till nytt ...

Det kan kännas överväldigande att övergå från ett pålitligt äldre system till den allra senaste digitala tekniken. Men verkligheten är att med den senaste tekniken kan tillverkare öka utskrifterna, effektiviteten och produktionskapaciteten. Allt detta är bra för slutresultatet.

Se hur Dobson & Sons i Storbritannien övergick från gammal kodningsteknik till digitalt övertryck med värmetransfer med Domino:

 

Termisk bläckstrålemärkning

Termiska bläckstrålesystem använder lösningsmedel och vattenbaserade bläck för att skriva ut komplicerade koder i produktionshastigheter på upp till 300 m/min. Möjligheten att enkelt integrera små TIJ-skrivhuvuden i tillämpningar med både en och flera banor gör systemet mycket effektivt för flera olika underlag. Det går också att använda flera skrivhuvuden för att skriva ut individuella koder på flera olika underlag från en enda styrenhet. Det innebär fördelar för både kostnad och produktivitet.

Best-Tech-Flexible-Packaging-TIJ-choc-flexibles

Det finns några nackdelar med termisk bläckstrålekodning ‒ exempelvis är bläckstråleavståndet för etanolbläck upp till max 3 mm, så produkthanteringen måste vara utmärkt för att bibehålla kodkvaliteten. Du måste alltid koda innan du fyller förpackningarna. För det andra kan en TIJ-patron inte innehålla skarpa lösningsmedel som skulle vara bra för vidhäftning på icke-porös film. Därför är den här tekniken förmodligen inte lämplig för mycket glatt och glansig film. Å andra sidan erbjuder TIJ fördelar genom att leverera höga hastigheter och koder av hög kvalitet (upp till 600 dpi) med minskade krav på service och underhåll. Den höga upplösningen innebär att det går att trycka maskinläsbara koder. Särskilt QR-koder blir ett allt mer populärt sätt att engagera kunder. Ur ett driftperspektiv är byte av TIJ-patronen en process som vem som helst med en skrivare hemma känner igen.

Övertryck med värmetransfer (TTO)

Om du är ute efter flexibilitet, hastighet och kvalitet är det svårt att slå övertryck med värmetransfer. TTO utformades och utvecklades särskilt för utskrift på flexibla förpackningar, medan andra kodningsmetoder har flera användningar. Med den här tekniken kan du skriva ut text, data, QR-koder och logotyper över en stor yta på upp till 300 dpi ‒ och byta funktioner för efterföljande utskrifter om du vill.

Best-tech-flexible-packaging-TTO-sweets-flexible

Den gör det också möjligt att trycka flera rader med kod och stora ytor med variabel data, vilket innebär att du kan byta snabbt mellan olika typer av underlag för flexibla förpackningar så väl som för olika typer av produkter som förpackas. Eftersom TTO-tekniken är digital kan du spara flera tusen koder som du förberett i förväg i minnet, och på så vis spara tid. Det är en av anledningarna till varför TTO är så populär inom sektorer som använder flera SKU:er och har hög produktion, som till exempel inom livsmedels- och läkemedelsbranschen.

Med 300 dpi digital utskrift i realtid och snabba starttider lämnar TTO rum för ökad produktionskapacitet samtidigt som det minskar risken för att kodningsfel uppstår.  

>> Sex anledningar till varför alla snack-tillverkare behöver TTO-teknik

>> Välja en TTO-skrivare: Sju nyckelkriterier

 

Lasermärkning

Lasersystem skiljer sig från all annan kodningsteknik. De är snabba. Och när de är korrekt installerade skriver de ut tydliga koder av utomordentlig kvalitet.

Trots detta passar inte lasersystem för alla tillverkare. De initiala kostnaderna kan vara höga jämfört med andra typer av kodning. Du kan också behöva installera säkerhetsutrustning för att skydda din personal från exponering för optisk strålning. Vad som ofta glöms bort är att inte alla underlag är lämpliga för laserkodning. Så varför alls överväga lasersystem om den initiala kostnaden är högre? Det enkla svaret är produktionskapacitet. Om produktionshastigheten är snabb och produktionsvolymen hög kan lasersystem ge dig en mycket konkurrenskraftig kodningslösning. Kodning med laser minskar även antalet förbrukningsartiklar som används och kan därför ge en snabbare investeringsavkastning på lång sikt jämfört med traditionella kodningstekniker. Det viktigaste med laserkodning är att välja en expert på tekniken ‒ det är väsentligt att din leverantör inte bara förstår laserprodukten, utan också hur underlag påverkar kodningsteknikens prestanda.

>> Skydda din personal medan du kodar med lasersystem

Kontinuerlig bläckstrålemärkning (CIJ)

Det finns en anledning till varför tillämpningar med kontinuerlig bläckstråleutskrift dyker upp inom så många olika branscher. De bästa systemen är så flexibla. De är snabba, producerar tydliga tryck och vissa modeller är byggda för att motstå förhållandena i tuffa produktionsmiljöer. Dessutom gör de det möjligt att arbeta med flera olika typer av bläck ‒ inklusive UV-härdande, tvättbara eller fuktbeständiga. Detta ger dig en hel del flexibilitet när det gäller att lägga till säkerhetskomponenter till din förpackning eller tryck som passar in med utformningen på förpackningen eller märket. Med CIJ går det också att koda på den färdiga produkten så tekniken är enkel att installera i befintliga produktionslinjer. Men om du behöver skriva ut tvådimensionella streckkoder meddetsamma kanske kontinuerlig bläckstråleutskrift inte är den teknik du behöver för dina produktionskrav.

Best-Tech-Flexible-Packaging-Ax-cat-food-pouch-CIJ-flexibles

>> Fem nyckelkriterier när du installerar märksystem

Bläck och förbrukningsartiklar

För de flesta branscher skyddas konsumenternas hälsa vid användning av olika typer av förpackningar av lagstiftning. Även om koder tar mycket lite plats jämfört med resten av förpackningen är det väsentligt inom branscher, som till exempel livsmedel, att se till att bläcket eller bandet som du använder är säkert för konsumenten. Samma gäller för flexibla förpackningar.

Att arbeta med leverantörer som besitter den här kunskapen och hela tiden har det i tankarna inger förtroendet att deras kodning efterlever all lagstiftning. Termer som till exempel GMP används ofta. Men företag som efterlever branschcertifiering (GFSI ‒ Global Food Safety Initiative) eller oberoende branschstandarder (EuPIA ‒ European Printing Inks Association) är de du bör hålla utkik efter.

Vilken digital märkteknologi är rätt för dig?

Det finns ett antal alternativ tillgängliga när det gäller kodning på flexibla förpackningar. Att hitta rätt teknik för just dig beror på flera faktorer inom din produktionsmiljö. Dessa kan inkludera vilket underlag du arbetar med, vilka produkter du tillverkar, vilka typer av koder du behöver trycka samt hastigheten på dina produktionslinjer

Att ta sig tid att efterforska och tala med experter om tillgängliga produkter är värt besväret. Att hitta rätt teknik som passar i just din produktionsmiljö kommer att hjälpa dig att generera optimal avkastning på investering för din verksamhet samt maximera fördelarna som du får tack vare snabbare, smartare och mer effektiv kodning.

Domino är global ledare inom kodnings- och utskriftsteknik och har skapat några av marknadens mest avancerade system. Om du vill ta hjälp av en expert att hitta den digitala kodningsteknik som passar bäst för din verksamhet ska du kontakta oss.

Du kanske också är intresserad av:

>> Vi presenterar TTO-teknik som är bättre för naturen

Håll dig uppdaterad!

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av specialanpassade lösningar för produktionsflöden, nyheter och inspiration. Du får även möta våra kunniga medarbetare och du får en inblick i branschens vardag.

Registrera dig här

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Kontakta oss om våra innovativa och prisbelönta utskriftslösningar. Hör av dig

Featured Articles