Frågor och svar om bläckutveckling med Josie Harries, Ink Development Technology Manager

  • Av Domino Sweden
  • juli 25, 2019
  • General
Hör av dig

Hur lång tid tar det att ta fram ett nytt bläck och vilka processer följer ni?

Beroende på hur komplex sammansättningen är kan det ta mellan 12 och 18 månader att ta fram ett nytt bläck för kodning och märkning. Det kan ta upp till 24 månader att utveckla bläck för våra digitala pressar eftersom vi måste ta fram sju färger på samma gång.

"Processen börjar med att förstå våra kunder och deras behov. När vi har kommit fram till vad kunden behöver och vi har analyserat underlaget som det ska tryckas på, kan vi utvärdera de tekniska kraven. Ett exempel är ett bläck som endast är synligt under UV-ljus och som används för att spåra produkten." Josie Harries - Ink Development Technology Manager
Josie Harries -Ink Development Technology Manager

Det första steget är en genomförbarhetsstudie där vi försöker hitta kreativa lösningar på de tekniska utmaningarna i ett projekt – resultatet av detta är ett koncepttest. Nästa steg är att optimera detta koncept och se till att bläcket fungerar både på ytorna som det ska tryckas på och inom hela märksystemet. Vi uppnår detta genom testning enligt strikta standarder och använder speciellt utformade experiment för att förstå gränsvillkoren för våra produkter. Vi hämtar relevanta produktprover från våra kunder som vi sedan använder för att testa de nya bläckutformningarna på. På så sätt ser vi om de är lämpliga för sin avsedda användning. Vi testar också våra nya bläcksammansättningar på kundernas anläggningar för att säkerställa att de antaganden som vi gjorde under labbtestningen fungerar i den faktiska produktionsmiljön.

Det sista steget i processen är övergången från utveckling till tillverkning. Detta sker i nära samarbete med våra driftsteam. Förra året öppnade vi en ny toppmodern anläggning för bläcktillverkning i Liverpool för att hjälpa oss att uppfylla kundernas snabbt föränderliga krav. Det är fantastiskt att kunna flytta över våra utvecklingsprojekt till denna nya anläggning.

Ink droplets

Anledningen till att det kan ta nästan två år att utveckla bläck är att vi följer en strikt utvecklingsprocess för att se till att vi levererar produkter av högsta kvalitet. Med hjälp av avancerad utrustning på vårt huvudkontor i Cambridge kan vi fastställa hur väl bläcken fungerar i våra skrivare och därmed bekräfta produkttillförlitlighet. Vi bedömer sedan om vi kan tillverka de nya bläcken på ett effektivt sätt för att uppfylla kundernas leveranskrav.

RELATERAT: Nya bestämmelser och trender för bläck ger tillverkare nya utmaningar

Hur ser ni till att Domino-bläck är lämpligt för livsmedelsförpackningar och uppfyller de lagar och regler som kunderna måste följa?

Domino är en aktiv medlem i EuPIA (European Printing Inks Association) och följer reglerna för god tillverkningspraxis relaterade till bläck som används för livsmedelsförpackningar. EuPIA:s regler för god tillverkningspraxis följer inte bara EU:s lagar för konsumentsäkerhet inom livsmedel, de är också utformade i enlighet med standarderna ISO9000 och ISO22000.
Som del av bläckutvecklingen genomför vi kontroller för att säkerställa att de valda materialen är lämpliga för avsedd användning i det land där de ska säljas. För bläck som ska säljas i Europa uppfyller till exempel alla våra bläckutformningar standarderna i den europeiska kemikaliemyndighetens REACH-föreskrifter (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals).

Vi har också produkter som är anpassade till användning inom andra sektorer. Till exempel bläck som är lämpliga för kodning av elektroniska komponenter som uppfyller RoHS-standarderna (Restriction of Hazardous Substances).

Ink development

Hur påverkar kundbehov Dominos bläckutveckling?

En förståelse av hur kunderna planerar att använda våra produkter är grundläggande för att utveckla rätt bläck. Våra interna analysteam drar nytta av expertisen hos våra bläckutvecklare och studerar dessutom materialet eller förpackningarna som kunderna vill märka. Vi använder en rad olika tekniker för att förstå hur olika typer av bläck kan interagera med dem.

Vår geografiska närhet och historiska koppling till Cambridge University hjälper oss att hålla jämna steg med de senaste trenderna inom bläcktillverkning. Under årens lopp har vi samarbetat med olika avdelningar på universitetet, vilket har ökat vår grundläggande kunskap om vetenskapen bakom bläckstråletekniken.

Vi strävar ständigt efter innovativa sätt att göra utvecklingen av våra bläckprodukter mer effektiv. För tillfället arbetar vi med att hitta sätt att automatisera olika delar av bläckutvecklingsprocessen, från att utföra mätningar av sammansättningar till att blanda testbläck. Genom att eliminera manuella processer har våra kemister tid att undersöka nya tekniker, nya material och innovativa metoder för att utveckla produkter som uppfyller kundernas krav både nu och i framtiden.

Håll dig uppdaterad!

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av specialanpassade lösningar för produktionsflöden, nyheter och inspiration. Du får även möta våra kunniga medarbetare och du får en inblick i branschens vardag.

Registrera dig här

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Kontakta oss om våra innovativa och prisbelönta utskriftslösningar. Hör av dig

Featured Articles