2020 med Domino Sweden

  • januari 04, 2021
  • General
Hör av dig

Mycket har hänt hos Domino Sweden under 2020

Fler digitala hjälpmedel, Special Solutions och etikettproduktion är bara några av höjdpunkterna under 2020. Vi tittar i backspegeln och sammanfattar året som gått.

 
"Vi, precis som så många andra företag, har fått anpassa oss till en ny verklighet. Men det har också medfört positiv utveckling på många plan." Peter Jidskog, VD för Domino Sweden.

För ett år sedan var våra lokaler en byggarbetsplats. Nu har vi fått en utökad produktionsyta, fler mötesrum och ett nytt showroom med plats för våra olika skrivare. Tyvärr blev 2020 väldigt annorlunda och vi har inte haft möjlighet att ta emot kunder i den utsträckning vi velat. Vi har heller inte kunnat åka ut till våra kunder på det sättet som vi tidigare har gjort. Vi precis som många andra företag, har fått anpassa oss till en ny verklighet. Men det har också medfört en positiv utveckling på många plan.

Ett av våra miljömål är att reducera våra transporter och i och med fler digitala möten så har resorna minskat kraftigt. Vi har även lärt oss hantera flera olika online-lösningar som är till stor nytta för våra kunder. Vi har helt enkelt blivit effektivare och bättre på flera sätt.

Ständiga förbättringar är en allt viktigare ledstjärna för oss. Vi har inlett ett arbete med att utöka vår ISO certifiering med 45001 och 9001. Att utöka vår certifiering är ett naturligt steg för oss med tanke på de affärsområden vi ska fokusera på under kommande år.

Domino Special Solutions

Vår satsning med Domino Special Solutions startade redan 2019, och fick ordentlig fart under 2020. Special Solutions är kompletta applikationer som vi utvecklar, konstruerar och implementerar efter våra kunders behov. Med Special Solutions kan vi hjälpa dig att effektivisera produktionen på många plan. Vårt team i Sverige har stor kompetens både inom utveckling och konstruktion. Det gör att vi är flexibla och kan arbeta nära våra kunder i projektet.

Service och support

Under 2020 har vi bland annat lanserat ett nytt verktyg där vi tillsammans med hjälp av en app kan lösa problem via videosamtal. Vi kan handleda dig genom att till exempel göra markeringar på skärmen i realtid, och visa manualstycken direkt i din telefondisplay. Det gör att vi tillsammans kan lösa många problem utan att behöva åka ut till dig. Men vi kan även snabbt vara på plats om något händer. Med en serviceorganisation utspridd över hela landet och ett stort lager med reservdelar och förbrukningsmaterial i Linköping är vi redo när du behöver hjälp.

Etikettproduktion

Etiketter är en stor del av det förbrukningsmaterial som vi tillhandahåller. Under 2020 installerade vi därför två nya etikettkonvertrar i Linköping. Målet med vår egen etikettproduktion är att erbjuda marknadens bästa etikettkvalitet tillsammans med korta leveranstider. Vi på Domino vill vara en helhetsleverantör som tar fullt ansvar för hela märkprocessen. Flera av våra största kunder har haft önskemål om en och samma leverantör av etiketter och märkutrustning. Vi vill tillgodose dessa önskemål och utvecklas tillsammans med våra kunder. Därför är egen etikettproduktion är en viktig utveckling av vårt utbud. Det tillsammans med våra skrivare, eftermarknad, mjukvara, support och finansiering gör att vi blir en helhetsleverantör av märksystem.

Domino Framework

Under 2020 har vi varit en del i koncernens projektgrupp som tagit fram Domino Framework. Det är kärnan i vår verksamhet som gör oss unika. CLEAR står för våra värderingar och utgör basen i vår nya verksamhetspolicy.

CLEAR - Våra värderingar

Under 2021

Under 2021 kommer vi bland annat djupdyka i CLEAR och se till att det genomsyrar hela vår verksamhet. Vi ser fram emot våra nya ISO-certifieringar och vi kommer också arbeta hårt med både Special Solutions och etikettproduktion. Men givetvis även fortsätta leverera högkvalitativa skrivare samt förstklassig support och service.

Vi vill tacka alla kunder, samarbetspartner och anställda för det år som har gått. 2021 är förhoppningsvis det året vi får börja träffas igen.

Håll dig uppdaterad!

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av specialanpassade lösningar för produktionsflöden, nyheter och inspiration. Du får även möta våra kunniga medarbetare och du får en inblick i branschens vardag.

Registrera dig här

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Kontakta oss om våra innovativa och prisbelönta utskriftslösningar. Hör av dig

Featured Articles