DPA-Diamond-1
DPA-Diamond-9
DPA-Diamond-2
DPA-Diamond-8

Våra avdelningar

På Domino Print and Apply har vi åtta avdelningar; varje team är viktigt för att vi ska kunna erbjuda Print and Apply lösningar till våra distributörer och kunder på bästa möjliga sätt.

Operations

Underavdelningarna inom Operations är Produktion, Logistik och Planning. Operations ansvarar för tillverkningen av våra maskiner och produkter, support, inköp och planering av våra material.

Product Management

Fångar idéer och krav för nya produkter både internt och externt. Ansvarar för produktportföljen och analyserar vilka produkter som bör utvecklas. Driver projekt som främjar vår produktportfölj på den globala marknaden. Paketerar produkterna och ser till att material och verktyg är på plats för att kunna sälja och marknadsföra produkterna lokalt.

Business Support Group

Vi arbetar tillsammans med Dominos försäljningskanaler och distributörer i deras Print and Apply-verksamheter med allt från utbildning, produktkunskap, säljverktyg och support inom de specifika verksamheterna.

Technical Support Group

Vi hjälper våra distributörer och kanaler på ett proaktivt sätt genom att tillhandahålla teknisk information och utbildning för serviceingenjörer.

R&D Product Development

Underavdelningarna inom R&D Product Development är: Mjukvara, Hårdvara, Mekanik, Test, Teknik, Utveckling & Programledning samt Dokumentation & efterlevnad. Det är här våra produkter utvecklas via processer, tjänster eller förbättrar de produkter/maskiner som redan finns.

Human Resources

Vi erbjuder HR-stöd för Domino Print and Apply och uppmuntrar ständigt våra chefer och anställda att maximera sin potential. Dessutom förespråkar vi för kontinuerlig förbättring och arbetar med globala och lokala projekt för att säkerställa att Domino fortsätter att vara en fantastisk arbetsplats.

Finance

Ansvarar för allt inom DPA som rör ekonomi. Data under en månad kan sägas vara både cyklisk och adhoc. Varje månad inleds med att ekonomiska rapporter för föregående månad sammanställs. Utöver dessa månatliga rutiner följer vi också en årlig cykel där det ekonomiska året inleds med att årsredovisningen fastställs, vilket vanligtvis sker runt midsommar. När hösten närmar sig sitt slut är det dags att först uppdatera den treåriga planen och sedan börjar budgetarbetet för det kommande ekonomiska året. 

IT

Ansvarig för planering, installation, support och uppgradering av hård- och mjukvara. Inkluderar även avtalsförhandling med de leverantörer som levererar hårdvara och mjukvara. Utöver detta är även ekonomi involverat i de flesta projekt som har någon form av IT-touch, det vill säga allt från HR, ekonomi till maskintekniska system.

Inled din karriär med Domino

VISA LEDIGA JOBB
DPA-Diamond-2
DPA-Diamond-8
DPA-Diamond-1
DPA-Diamond-9