Nya bestämmelser och trender för bläck ger tillverkare nya utmaningar

  • Av Domino Sweden
  • juli 03, 2019
  • General
Hör av dig

Ändringar av reglerna för bläck som används för märkning av produkter och förpackningar kan utgöra stora utmaningar för tillverkare inom många olika branscher. Många känner till att bläck som kommer i kontakt med livsmedel är hårt reglerade, men de flesta andra branscher har också strikta regler för hantering och användning.

“Ändringar av säkerhets- och miljöklassificering för bläck samt nya trender inom förpackningsdesign och materialval leder till produktionsproblem för tillverkare inom en rad olika branscher. Vi måste hela tiden utveckla våra lösningar” Josie Harries - Ink Development Technology Manager på Domino

Bläck är en komplicerad sammansättning av flera olika föreningar som var och en ger slutprodukten specifika egenskaper. Ingredienserna i bläcket omklassificeras ibland och detta kan leda till begränsad tillgänglighet. Antingen på grund av att en beståndsdel inte längre är lämplig för användning eller för att en striktare klassificering leder till större efterfrågan på andra alternativ.

Ofta räcker det inte med att byta ut en beståndsdel mot en annan. Bläckets prestanda som till exempel kodens läslighet och hållbarhet, skrivarens effektivitet, hur ofta munstycket behöver rengöras och så vidare påverkas av komponenternas egenskaper. Detta kan ha stor inverkan på produktkvalitet och produktion. Om råmaterial inte finns att tillgå på grund av problem i leveranskedjan eller omklassificering kan detta leda till brist på bläck, vilket i sin tur innebär att det inte går att märka produkter. Det medför dyra driftstopp och tvingar tillverkarna att leta efter andra kodningslösningar. Vid användning av specialförpackningar, särskilda underlag eller om bläcket behöver ha specifika egenskaper kan det vara mycket tidskrävande och dyrt att hitta nya märkningslösningar.

Ink-drop-black-dish-body

”Det kan verka konstigt för de som inte arbetar inom kodning och märkning att en sådan till synes liten detalj kan ha så stor inverkan på produktvolym, vinst och kontraktsefterlevnad. Domino inser vikten av att utveckla bläck som kan anpassas till föränderliga processer i leveranskedjan” säger Harries.

RELATERAT: Frågor och svar om bläckutveckling med Josie Harries, Ink Development Technology Manager

Trenderna

Denna ständiga utvecklingen av produktförpackningar påverkar lämpligheten hos befintliga bläcktyper och driver utvecklingen av nya bläcktyper. En trend just nu är den ökade konsumentfokusen på att minska engångsförpackningar vilket har påskyndat införandet av mer hållbara alternativ till plast. Vi rör oss mot en övergång till produkter som fungerar i en kretsloppsekonomi och inte skapar avfall. Genom att studera marknadstrender och föra en ständig dialog med sina kunder kan Domino utveckla innovativa och pålitliga bläckprodukter.

Många av våra kunder vill till exempel ha bläck som håller under hela produktens livslängd, men som går att ta bort när produkten återvinns. Detta är ingen lätt sak, men Dominos team arbetar just nu på att hitta innovativa lösningar för hållbara bläck och vi utvecklar prototyper där vi undersöker hur bläckets inverkan på miljön kan reduceras. 

Det interna analysteamet studerar materialet i kundernas förpackningar och arbetar tillsammans med Dominos bläckexperter för att identifiera rätt råmaterial till att märka med hög kvalitet.

dye-agglomerates-body

En annan trend är arbetet med att förbättra produkternas integritet så att konsumenterna inte förlorar förtroende för leveranskedjan. Vi förväntar oss att alla som arbetar med att produktion, transport och marknadsföring av varorna vidtar skäliga åtgärder för att förebygga problem och säkerställa konsumentsäkerhet.

“Dominos medlemskap i EuPIA och andra inflytelserika branschorganisationer innebär att vi överväger riskerna och genomför bedömningar av exponering i enlighet med internationellt erkända vetenskapliga metoder. I vår strävan efter kontinuerlig förbättring är konsumentsäkerhet alltid en viktig faktor. Vi är också medlemmar i flera intressegrupper och håller oss informerade om förestående marknadsändringar”, säger Harries.

Vid utvecklingen av nya bläck är det viktigt att samla in information om sammansättningar och bläckets prestanda i allmänhet. Det är också viktigt att vi håller oss ajour om regeländringar så att vi kan ersätta sammansättningar med minimala produktionsavbrott ifall en viss typ av bläck omklassificeras. På så vis kan vi se till att våra kunder har tillgång till bläck med minsta möjliga avbrott. 

I en värld där nya bläck måste utvecklas utan fördröjningar innebär Dominos automatiserade system med statistiskt utformade experiment att nya eller uppdaterade bläck kan komma ut på marknaden så snabbt som möjligt. Det minskar risken för driftavbrott hos kunderna. Eftersom Domino har en flexibel process för bläckutveckling kan vi hitta snabba lösningar på de utmaningar som kunder ställs inför.

Om du vill veta mer om våra innovativa bläcklösningar kan du besöka https://go.domino-printing.com/inks-se

Håll dig uppdaterad!

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av specialanpassade lösningar för produktionsflöden, nyheter och inspiration. Du får även möta våra kunniga medarbetare och du får en inblick i branschens vardag.

Registrera dig här

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Kontakta oss om våra innovativa och prisbelönta utskriftslösningar. Hör av dig

Featured Articles