×

COVID-19: Vi försöker platta ut kurvan

  • Av Christoffer Westrin
  • mars 19, 2020
  • General
Hör av dig

UPPDATERING COVID-19: En översikt över våra vidtagna åtgärder

Med anledning av den snabba spridningen av viruset COVID-19 så vill vi informera våra kunder, anställda och samarbetspartners att vi har implementerat nya policyer och vidtagit säkerhetsåtgärder. Viruset påverkar hela samhället och att säkra alla människors hälsa, som jobbar i och runt Domino är självklart vår första prioritet, men vi har också ett annat viktigt budskap till er.

Domino finns här för att hjälpa dig att maximera drifttiden på din märkutrustning.

Vi strävar efter att fortsätta leverera den höga service som du är van vid som kund hos oss. Under dessa tuffa omständigheter, för att minimera risken för våra anställda och bromsa spridningen av COVID-19 så har vi implementerat följande försiktighetsåtgärder:

  • Alla resor till högriskområden har för tillfället stoppats och internationella resor måste genomgå en godkännandeprocess innan de blir genomförbara. Vi övervakar situationen noggrant och följer allmänna riktlinjer.
  • Vi har granskat vår globala leveranskedja och ser ingen utebliven leveransrisk på kort sikt. Vårt rikshanteringsteam övervakar situationen kontinuerligt.
  • Anställda som visar någon form av symptom av COVID-19 uppmanas att stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att försiktighetsåtgärder vidtas innan man återvänder till arbetet.
  • Alla leverantörer är skyldiga att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och tillåts inte vistas i våra lokaler om de uppvisar symptom eller besökt ett högriskområde under de senaste två veckorna.
  • Det finns möjlighet att som kund kontakta oss för att få mer information om vårt arbete och våra rutiner gällande COVID-19.

Vi förstår våra kunders utmaning i att driva normal produktion under dessa förhållanden och vill informera om att det vid problem av märksystem går att få utmärkt vägledning av våra tekniker samt supportpersonal via telefon och webbaserade verktyg. Vi på Domino övervakar fortsatt utvecklingen av COVID-19 och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Supporten har öppet som vanligt. Ring +46 13-35 72 00 eller maila oss på support@domino.se.

Du kan även följa våra uppdateringar via Linkedin @dominosweden

Peter Jidskog
VD
Domino Sweden AB

Featured Articles

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Kontakta oss om våra innovativa och prisbelönta utskriftslösningar.

Hör av dig