Covid-19: Support via telefon och webbaserade verktyg

  • mars 19, 2020
  • General
Hör av dig

Uppdatering 18 maj Covid-19: Support via telefon och webbaserade verktyg

När stora delar av samhället är stängt och det är viktigt att vi håller avstånd till varandra så vill vi på Domino påminna våra kunder om att vi fortsatt finns här för att hjälpa dig, på ett säkert sätt.

Vi förstår den utmaningen som svensk industri står i för närvarande och vill informera våra kunder om att Dominos tekniker och supportpersonal erbjuder utmärkt vägledning via både telefon och webbaserade verktyg. För att minimera risken för personal och bromsa smittspridningen av Covid-19 så har vi implementerat följande försiktighetsåtgärder:

  • Alla resor till högriskområden har för tillfället stoppats och internationella resor måste genomgå en godkännandeprocess innan de blir genomförbara. Vi övervakar situationen noggrant och följer allmänna riktlinjer.
  • Vi har granskat vår globala leveranskedja och ser ingen utebliven leveransrisk på kort sikt. Vårt rikshanteringsteam övervakar situationen kontinuerligt.
  • Anställda som visar någon form av symptom av Covid-19 uppmanas att stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att försiktighetsåtgärder vidtas innan man återvänder till arbetet.
  • Alla leverantörer är skyldiga att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och tillåts inte vistas i våra lokaler om de uppvisar symptom eller besökt ett högriskområde under de senaste två veckorna.
  • Det finns möjlighet att som kund kontakta oss för att få mer information om vårt arbete och våra rutiner gällande Covid-19.

Vi på Domino övervakar fortsatt utvecklingen av Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Supporten har öppet som vanligt. Ring +46 13-35 72 00 eller maila oss på support@domino.se.

Du kan även följa våra uppdateringar via Linkedin @dominosweden

Peter Jidskog
VD
Domino Sweden AB

Håll dig uppdaterad!

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av specialanpassade lösningar för produktionsflöden, nyheter och inspiration. Du får även möta våra kunniga medarbetare och du får en inblick i branschens vardag.

Registrera dig här

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Kontakta oss om våra innovativa och prisbelönta utskriftslösningar. Hör av dig

Featured Articles