Här är QuickDesign Datalink

Pallar med etiketterade kartonger

QuickDesign Datalink är en tilläggsmodul för QuickDesign som producerar mer exakt data samt sänker förvarings- och hanteringskostnaderna. Genom att länka till en masterdatakälla, som t.ex. en lista över ingredienser eller en produktionstabell, kan dubbletter och uppdateringar hanteras mer effektivt. Datalink använder den vanliga ODBC-anslutningen, så att den är enkel att konfigurera och kan smidigt länka koder och databaser. Den har också QuickDesigns etikettutformare för alla designkrav på meddelanden och etiketter, så väl som OperatorPro-pekskärmar för att välja produkt eller jobb från fabriksgolvet.