Produktmärkning till nya höjder

Dominos märksystem används inom de flesta branscher och på många olika typer av material; papper, glas, plast, metall, gummi, livsmedel med flera. Domino-produkter kännetecknas av flexibilitet, användarvänlighet och driftsäkerhet. De är enkla att installera och anpassa i produktionen. Systemens robusta konstruktion minimerar behovet av underhåll och reducerar risken för driftstopp. Våra kunder kan vara säkra på att all produktmärkning fungerar, från märkutrustning till service och leverans av förbrukningsmaterial. Kunden kan lugnt lägga fokus på sin kärnverksamhet – produkttillverkning.