Domino Sweden - En del av Domino Printing 

Domino Sweden har i snart 30 år utvecklat och levererat industriella skrivare för kodning och märkning till företag runt om i Sverige. Dominos märksystem används inom de flesta branscher för bland annat applicering av datummärkning, streckkoder, serialiserad data och etiketter. Kännetecknade för Dominos produkter och tjänster är hög kvalitet, stor anpassningsförmåga samt ett kundfokuserat arbetssätt. 

Vi har servicekontor utplacerade över hela landet, vilket innebär att vi når ut till 90% av våra kunder inom två timmar. Huvudkontoret ligger i Linköping där vi håller ett komplett reservdelslager för alla våra produkter. För oss är det av yttersta vikt att du som kund känner dig trygg och säker med oss som leverantör. Domino Sweden är en naturlig produktionspartner med målsättningen att erbjuda högkvalitativ märkning, service och tillgänglighet. 

Dominos portfölj innehåller ett stort sortiment av industriella skrivare och märksystem: kontinuerlig bläckstråle, CO2-laser, fiberlaser, Drop on Demand, bläckstråle, övertryck med värmetransfer, termisk bläckstråle och Print and Apply. 

Vi har dessutom ett brett utbud av förbrukningsartiklar som bland annat bläck, etiketter, filter och färgband.

Verksamhetspolicy

Domino Sweden AB ska, genom vår expertis inom industriella och behovsanpassade märksystem, hjälpa världens företag att märka samt identifiera produkter och emballage för effektiv, hållbar samt kostnadseffektiv produktion och tjänsteutförande. Med ett komplett utbud av märkteknologier, en stor serviceorganisation, eftermarknad och supporttjänster är Domino en aktör som bidrar till ett säkert informationsflöde mellan myndigheter och företag. Våra märksystem ska hjälpa till att visuellt attrahera, men framför allt skydda konsumenter genom spårbarhet.

Collaboration (samarbete)

Vi främjar och verkar för ett respektfullt samarbete mellan oss och våra intressenter. Genom att vara transparanta och ärliga i vårt agerande, skapar vi förutsättningar samt lägger grunden för framgångsrika och långsiktiga relationer. Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete kännetecknas av en helhetssyn med förståelse och delaktighet, inom organisationen och med våra externa intressenter. Genom bra stöd och återkoppling från ledning, chefer och arbetskamrater skapar vi en balans mellan förväntningar och krav, samt resurser och handlingsutrymme.

Listening (lyssna)

För att uppfylla förväntningar och krav är det viktigt att vi lyssnar på våra intressenter. Genom att lyssna på våra kunder, medarbetare och omvärld kan vi utvecklas till att ständigt bli bättre. Från företagsledningen ska vi vara uppmärksamma på tecken och signaler som tyder på kundmissnöjdhet, ohälsosam arbetsmiljö samt betydande miljöpåverkan. Vi ska skapa förutsättningar till en öppen attityd, en kontinuerlig dialog samt samverkan för att bidra till en hållbar utveckling. 

Expertise (expertis)

Genom att attrahera kompetenta medarbetare och samarbetspartners samt utbilda egen personal och kunder, skapar vi förutsättningar att utveckla hållbara, förebyggande och lönsamma produktionsflöden. Vi ska också informera samt vidareutbilda anställda och kunder om våra produkter, vår miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt hantering av risker och möjligheter. 

Ambition (ambition)

Vi strävar efter att vara det självklara valet på marknaden för högkvalitativ märkning. Vi ska leda den tekniska utvecklingen, erbjuda ett komplett tjänste- och produktutbud samt arbeta med att nå uppsatta mål. Vi ska  ständigt sträva efter att förbättra verksamheten, kundnöjdhet, vår arbetsmiljö samt vår miljöprestanda. Vi ska alltid ha ambitionen att vara en fantastisk arbetsplats och en eftertraktad arbetsgivare.

Responsibility (ansvar)

Det är vårt ansvar att med god marginal efterleva förpliktande krav och hålla de löften vi ger till våra intressenter. Vi ska bidra till ett bättre samhälle genom allas lika värde, värna om miljön och säkerställa goda arbetsvillkor. Inom vår verksamhet ansvarar vi för att alltid fokusera på den bästa lösningen för kunden, reducera arbetsmiljöfaror, verka för en hög riskmedvetenhet, hushålla med resurser, beakta avfallstrappan samt samordna för effektiva tjänste- och serviceresor.

Globalt 

Domino Sweden är en del av Domino Printing Sciences som grundades 1978, och har sedan dess etablerat sig på den globala marknaden för utveckling och tillverkning av kodnings-, märknings- och utskriftsteknologier. Förutom företagets kvalitativa skrivare så bidrar även eftermarknadsprodukterna och kundservicen till det goda ryktet inom branschen. År 2015 blev Domino en självständig avdelning inom Brother Industries. 

Dominos starka produktutveckling gör att företaget fortsätter att växa. Genom åren har Domino Group tilldelats ett flertal prestigefyllda utmärkelser. Queen´s Award – 2017 tilldelades Domino Printing Science Queen´s Award för sjätte gången. Denna utmärkelse är Storbritanniens mest prestigefyllda utmärkelser för affärsprestationer. 2017 tog Domino emot detta pris för sin innovativa i-Tech modul som används i A-seriens bläckstråleskrivare. Tidigare år har priset mottagits för företagets tekniska expertis och för prestationer inom export och internationell handel. 

Digital Printing Solutions erbjuder kompletta lösningar för etikettutskrift och variabel datautskrift genom digitala tryckpressar och styrsystem till den kommersiella tryckeribranschen. Domino-gruppen har fler än 2 800 anställda och finns i över 120 länder. Företaget har tillverkning i Storbritannien, USA, Kina, Tyskland, Indien, Schweiz och Sverige.

Socialt ansvar, miljö och etik 

Domino anser att företagets samhällsansvar är nödvändigt för att verksamheten ska lyckas och arbetar för medarbetarnas, samhällets, miljöns, värdekedjans och våra partners välgång. Domino förväntar sig att alla medarbetare tar individuellt ansvar för sitt resultat och att samarbeta för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Vi stödjer de globala målen för hållbar utveckling

Vi stödjer de globala målen för hållbar utveckling

FN:s webbplats med de globala målen för hållbar utveckling:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Domino uppnår för närvarande silverstandard bland EcoVadis 21 indikatorer på socialt ansvar hos företag (CSR) vad gäller att minska risk, öka innovation samt uppmuntra transparens och förtroende hos våra handelspartners. EcoVadis-pelare som Dominos standarder baseras på är hållbar upphandling, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik och miljö. Dominos poäng ligger över genomsnittet i varje kategori.

Som leverantörsmedlem i Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) kategori för tillverkning av maskiner och utrustning, driver Domino förbättringar av leveranskedjan från flera globala anläggningar. Dominos processer genomgår regelbundet organisationens oberoende etiska revisioner.

2017 upprättade Domino ett världsomspännande program där anställda kunde stödja och engagera sig i SOS Children's Villages International (SOS Barnbyar). Genom detta program har Bhimtal Family Strengthening Programme i Indien fått stort lokalt stöd inom hälsa och sjukvård. Insatserna sträcker sig också till långsiktig hjälp med utbildning och yrkesvägledning för att bygga samhället för framtiden.

År 2017 installerade även Domino en kombinerad värme- och kraftenhet på sitt huvudkontor. Sedan dess har företaget årligen minskat sitt koldioxidutsläpp med mer än 22,8 ton. Införandet av ett energisnålt belysningssystem kommer dessutom att minska energiförbrukningen och reducera koldioxidutsläppet med ytterligare 42 000 kg.