Introducerar QD Production Plus

Här är QuickDesign Production Plus

QuickDesign Production Plus är en tilläggsmodul för QuickDesign som gör det möjligt att integrera kodningsutrustning med IT-system på högre nivå. QuickDesign Production Plus integrerar med ERP-system via ett konfigurerbart gränssnitt för ett filsystem som kan ta emot och spara jobb under en viss produktionsperiod. Det är den perfekta metoden för dina produktionsteam att välja jobb och sammanfatta statusinformation. Systemet är även utrustat med en kraftfull styrenhet som körs som en Windows-tjänst, vilket innebär att jobb kan sparas säkert tillsammans med uppgifter om både produkter och mallar. Detta i sin tur gör att din produktionslinje drivs på ett smidigare och mer konsekvent sätt.

Smidig och enkel etikettdesign