Här är QuickDesign Unite

Snygg och enkel etikettdesign

QuickDesign Unite är en tilläggsmodul för QuickDesign som gör det möjligt för informationssystem på högre nivå, som t.ex. MES (Manufacturing Execution Systems) och andra styrsystem att driva kodare på produktionslinjen. Integrering av kodningsutrustning i MES ökar effektiviteten väsentligt och minimerar operatörsingrepp i och med att inställningen av meddelanden i kodaren automatiseras. QuickDesign Unite sätts igång av instruktioner från MES eller ERP så att rätt kod hamnar på rätt produkt i rätt tid.