Etikettering oberoende av pallens höjd

Roterbar applikator för effektiv pallmärkning Roterbar applikator

Tack vare den roterbara applikatordelen kan roboten ta med två etiketter åt gången.

Vision för verifiering Vision

Efter att etiketten applicerats verifieras steckkoden med ett Visionsystem.

Domino Special Solutions fick i uppdrag av kryddföretaget Santa Maria att ta fram ett pallmärkningssystem helt anpassat efter deras produktionslinje. Pallarna som ska märkas är av olika storlekar vilket kräver ett smart och flexibelt märksystem. Lösningen består i grunden av en M230i P150 som med hjälp av en robotarm med dubbla applikatorhuvuden ger Santa Maria en automatiserad, effektiv och modern pallmärkning.

Märksystem

Santa Marias pallar kan behövas märkas i upp till fyra positioner per kolli. Roboten hämtar information från kundens system gällande pallarnas storlek och är programmerad att där utefter märka i rätt positioner. Applikatorhuvudena har även ett inbyggt validerande Visionsystem för att säkerställa kunden en felfri märkning.

Konstruktion

De dubbla applikatorhuvudena är roterbara vilket bidrar till en effektivare flersidig pallmärkning. Av säkerhetsskäl för operatörerna så placerades skrivaren på säkert avstånd från roboten. Robotarmen hämtar etiketterna från skrivaren genom en lucka i säkerhetsburen och transporterar sedan etiketterna till produktionslinjen för märkning.