Relevanta länkar

Vårt företagssyfte

Att använda vår expertis inom industriell märkning och tillförlitliga lösningar för att hjälpa världens tillverkare att producera hållbart, minska spill och samtidigt intressera, informera och skydda konsumenter.

Meddelande från vår VD

robert_pulford_testimonial

"För att uppnå ambitionerna sammanfattade i vår vision är Dominos strategi att bli branschledare inom industriell märkning genom vår övergång från att fokusera på produkter till att bli en effektiv världsledande leverantör av utskriftslösningar och tjänster grundat på ledarskap inom kundupplevelse, hållbarhet och regelefterlevnad. Vi uppnår detta tack vare engagerade och kunniga medarbetare som tror helhjärtat på att Domino kan göra skillnad."

"Vi utmanar ständigt oss själva till att förbättra våra arbetssätt för att säkerställa att vi fortsatt uppfyller våra löften till kunderna, samhället och miljön."

Robert Pulford

VD

Domino Printing Sciences

Varför CSR?

Domino anser att företagets samhällsansvar är nödvändigt för att verksamheten ska lyckas och arbetar för medarbetarnas, samhällets, miljöns, värdekedjans och våra partners välgång. Domino förväntar sig att alla medarbetare tar individuellt ansvar för sitt resultat och att samarbeta för att uppnå våra hållbarhetsmål.

The Sustainable Development Goals created by the UN are adhered to by Domino Printing

Vi stödjer de globala målen för hållbar utveckling

Vi har analyserat hela listan med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling för att se var Domino kan – och har – störst inverkan.

FN:s webbplats med de globala målen för hållbar utveckling:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Stödjer målen med ansvarsfull teknik

Dominos kärnverksamhet bidrar aktivt till ansvarsfull konsumtion och produktion (mål 12) genom att bidra till att eliminera matsvinnet (mål 2) och verka för industriell tillväxt och innovation (mål 9).

I samarbete med personalen

I hela vår globala verksamhet har vi aktiva projekt inriktade på att främja god hälsa och välbefinnande (mål 3), vi arbetar för utbildning av god kvalitet (mål 4) och verkar för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8).

Vi använder vår expertis för att uppnå målen

Våra verksamhetsprogram bidrar aktivt till nästan alla av de 17 målen, men det finns sex mål där vi har betydligt större inverkan. Se nedan:

Klicka på målen nedan för att få reda på hur Domino uppfyller sitt löfte att ”göra mer” för kunderna och samhället.

Mål 2: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

2: Batchkodningsteknik effektiviserar hanteringen av leveranskedjor och spårbarhet samt ger konsumenter en metod för hållbara val. Datumkoder hjälper detaljhandlare och konsumenter att hålla koll på lager för att eliminera matsvinn. Variabeldata som innehållsförteckningar kan ge information om näringsinnehåll och allergener, medan investeringar för att utöka materialstödet riktar in sig på att hjälpa tillverkare i hela världen att minska mängden emballage.

Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

3: Våra lösningar för identifieringskodning skapar omfattande validering och kontroll av leveranskedjan – från att skydda konsumenter från förfalskade produkter (inklusive läkemedel) till hantering av farliga kemikalier. Dessutom stödjer och finansierar vi initiativ i hela koncernen för hälsa och välmående bland medarbetare och deras familjer.

Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

8: Vi stödjer global ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer med en mängd olika lösningar som gör det snabbare och enklare för tillverkare i alla storlekar att uppfylla både inhemska och internationella branschregler, vilket ger dem möjligheter att vara globala i sina utsikter och ambitioner. Vi har en global utbildad arbetsstyrka och bidrar till att skapa en global kunskapsbas. Våra produkters gränssnitt är utformade för att vara tydliga och lätta att använda (inklusive möjlighet att konfigurera etiketter från centrala kontor), vilket öppnar upp för en mer inkluderande arbetskraft på produktionslinjerna. Vi har policyer både internt och för leveranskedjan om arbetares rättigheter och för att förhindra tvångsarbete och slaveri.

Mål 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

9: Vår teknik stödjer utveckling av lokala infrastrukturer och möjliggör handel över gränser. Som en global aktör möjliggör vi utveckling och lokal innovation via ett internationellt nätverk med tillverknings- och distributionsanläggningar, med teknikinvesteringar, forskning och utveckling på kontor över hela världen. Genom att framgångsrikt klara utmaningarna som skapades av covid-19-pandemin har vi visat att vår infrastruktur är tålig och klarar av att hjälpa både små och stora tillverkare över hela världen.

Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

12: Hållbar konsumtion och produktion syftar till att "göra mer med mindre". Vi tillhandahåller branschlösningar som uppnår detta via spårbarhet, information om leveranskedjan samt att möjliggöra hållbart beteende genom transparens.

Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen

16: Vi har höga etiska värderingar och arbetar aktivt för att säkerställa så våra partners och leverantörer följer våra principer, oavsett var de befinner sig.

Våra partners och intressenter

Målen kan bara nås genom ambitiöst samarbete. Vi arbetar tillsammans med betrodda partners som hjälper oss att komma närmare dessa mål.

EcoVadis Silver Medal

Domino uppnår för närvarande silverstandard bland EcoVadis 21 indikatorer på socialt ansvar hos företag (CSR) vad gäller att minska risk, öka innovation samt uppmuntra transparens och förtroende hos våra handelspartners. EcoVadis-pelare som Dominos standarder baseras på är hållbar upphandling, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik och miljö. Dominos poäng ligger över genomsnittet i varje kategori.

Sedex Logo

Som leverantörsmedlem i Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) kategori för tillverkning av maskiner och utrustning, driver Domino förbättringar av leveranskedjan från flera globala anläggningar. Dominos processer genomgår regelbundet organisationens oberoende etiska revisioner.

CSR i nyheterna

Information till våra våra kunder, anställda och samarbetspartners om våra vidtagna åtgärder för att minska spridningen av COVID-19.

Domino Printing Sciences, a global leader in the development and manufacturing of coding and marking technology, is celebrating after being awarded the ‘Operational Excellence’ accolade at the much-revered annual Manufacturer MX Awards – the largest annual awards programme in the UK manufacturing calendar. This is the second year in a row that Domino has won an award at the event, after earning the ‘Supply Chain Excellence’ honour in 2017.